Công văn 3624/VPCP-KTN

Công văn 3624/VPCP-KTN năm 2014 về dự thảo Nghị định thoát nước và xử lý nước thải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3624/VPCP-KTN năm 2014 về dự thảo Nghị định thoát nước và xử lý nước thải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3624/VPCP-KTN
V/v Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Tờ trình số 74/TTr-BXD ngày 02 tháng 12 năm 2013, Công văn số 636/BXD-HTKT ngày 08 tháng 4 năm 2014), ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số 23/BTP-PLDSKT ngày 01 tháng 11 năm 2013) về Nghị định của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng thống nhất với Bộ Tài chính về các nội dung có ý kiến khác nhau tại dự thảo Nghị định của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN; TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KGVX, KTTH, TKBT, PL;
- Lưu: VT, KTN(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3624/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3624/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2014
Ngày hiệu lực21/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3624/VPCP-KTN năm 2014 về dự thảo Nghị định thoát nước và xử lý nước thải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3624/VPCP-KTN năm 2014 về dự thảo Nghị định thoát nước và xử lý nước thải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3624/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành21/05/2014
        Ngày hiệu lực21/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3624/VPCP-KTN năm 2014 về dự thảo Nghị định thoát nước và xử lý nước thải

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3624/VPCP-KTN năm 2014 về dự thảo Nghị định thoát nước và xử lý nước thải

              • 21/05/2014

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/05/2014

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực