Công văn 3625/BTC-ĐT

Công văn 3625/BTC-ĐT rà soát khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3625/BTC-ĐT khó khăn giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3625/BTC-ĐT
V/v rà soát các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương.

Tại văn bản số 1716/VPCP-KTTH ngày 04/3/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vốn kết dư Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2010 và vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau: “Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan rà soát các khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong việc giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 (trong đó có tỉnh Nghệ An), tổng hợp chung, báo cáo đề xuất với Thủ tướng trong tháng 4 năm 2013 giải pháp xử lý cụ thể”.

Để có căn cứ thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 bao gồm các nội dung sau:

- Kế hoạch vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 trung ương giao theo Quyết định số 288/QĐ-BKH ngày 24/11/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2011.

- Tình hình phân bổ và giải ngân (theo biểu chi tiết đính kèm), có xác nhận của Kho bạc Nhà nước về số vốn đã giải ngân đến 30/6/2012.

- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện giải ngân.

- Kiến nghị, đề xuất phương án xử lý đối với số vốn kế hoạch năm 2011 còn lại chưa giải ngân (nếu có).

Thời gian gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 05/04/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Kho bạc Nhà nước;
- Sở Tài chính tỉnh (thành phố) trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, ĐT(145)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

Thuộc tính Công văn 3625/BTC-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3625/BTC-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2013
Ngày hiệu lực25/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3625/BTC-ĐT

Lược đồ Công văn 3625/BTC-ĐT khó khăn giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3625/BTC-ĐT khó khăn giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3625/BTC-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Sỹ Danh
        Ngày ban hành25/03/2013
        Ngày hiệu lực25/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3625/BTC-ĐT khó khăn giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3625/BTC-ĐT khó khăn giải ngân vốn kế hoạch bảo vệ phát triển rừng 2011

              • 25/03/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/03/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực