Công văn 3631/BVHTTDL-VHCS

Nội dung toàn văn Công văn 3631/BVHTTDL-VHCS 2023 thực hiện Văn bản 6417/VPCP-KGVX


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3631/BVHTTDL-VHCS
V/v thực hiện Văn bản số 6417/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;
- Ban Chỉ đạo Phong trào các tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Công văn số 6417/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Phong trào 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào trân trọng đề nghị:

1. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

- Quán triệt nghiêm Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 6417/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 14/KH-BCĐ ngày 04/ 01/2023 của Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào về triển khai Phong trào năm 2023 và các nội dung đã được phân công.

- Tổ chức kiểm tra Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2023 theo Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 4/01/2023 về việc kiểm tra tình hình, kết quả phong trào năm 2023.

- Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, tiêu chuẩn theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và Hướng dẫn số 58/TLĐ-TG của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Ban Chỉ đạo Phong trào các tỉnh, thành phố

- Thực hiện nghiêm Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 6417/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

- Triển khai và thực hiện Thông báo Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra tại buổi làm việc về kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023 gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đã được xác định trong các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Đưa nhiệm vụ phát triển và đầu tư cho văn hóa vào Nghị quyết Đảng bộ, gắn phát triển văn hóa với tổng thể phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Lựa chọn những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong các lĩnh vực để truyền thông sâu rộng, tạo sức lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn trong đời sống xã hội.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tổ chức xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Tiếp tục có chính sách đầu tư, nâng cấp các nhà văn hóa, khu thể thao, vui chơi, giải trí phù hợp gắn với nghiên cứu đưa các nội dung bảo tồn văn hoá, văn nghệ dân gian vào các hoạt động nhà văn hóa để thu hút người dân tham gia; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh gắn với giáo dục truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước của nhân dân để định hướng hoạt động văn hóa tín ngưỡng lành mạnh.

- Nâng cao chất lượng bình xét và công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; nhất là việc bình xét các danh hiệu văn hóa nhằm bảo đảm dân chủ, c ông khai, minh bạch, không hình thức, chiếu lệ. Nghiên cứu đề xuất đầu tư xây dựng các Trung tâm Văn hóa - Thể thao phục vụ công nhân ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo trung ương Phong trào và Ban Chỉ đạo Phong trào các tỉnh, thành phố quan tâm triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu:VT, VHCS.05b, LTT (100).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3631/BVHTTDL-VHCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3631/BVHTTDL-VHCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(11/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3631/BVHTTDL-VHCS

Lược đồ Công văn 3631/BVHTTDL-VHCS 2023 thực hiện Văn bản 6417/VPCP-KGVX


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3631/BVHTTDL-VHCS 2023 thực hiện Văn bản 6417/VPCP-KGVX
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3631/BVHTTDL-VHCS
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Trịnh Thị Thủy
        Ngày ban hành29/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (11/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3631/BVHTTDL-VHCS 2023 thực hiện Văn bản 6417/VPCP-KGVX

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3631/BVHTTDL-VHCS 2023 thực hiện Văn bản 6417/VPCP-KGVX

              • 29/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực