Công văn 3631/BVTV-QLPB

Công văn 3631/BVTV-QLPB năm 2018 về nhập khẩu chất Diammonium Phosphate do Cục Bảo Vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3631/BVTV-QLPB 2018 nhập khẩu chất Diammonium Phosphate


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3631/BVTV-QLPB
V/v nhập khẩu chất Diammonium Phosphate

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH-TM Hưng Phát Thành

Phúc đáp văn bản số 29/HTP ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Công ty TNHH-TM Hưng Phát Thành về việc nhập khu Diammonium Phosphate, Cục Bảo Vệ thực vt có ý kiến như sau:

Chất Diammonium Phosphate có thể được sử dụng để sản xuất phân bón. Trường hợp Công ty đăng ký nhập khẩu chất này là phân bón hoặc nguyên liệu sản xuất phân bón phải đáp ứng quy định của pháp luật về quản lý phân bón. Cụ thể, phân bón là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2, kinh doanh có điều kiện và phải được công nhận lưu hành trước khi sản xuất, nhập khẩu, sử dụng tại Việt Nam (Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP). Trường hợp chưa được công nhận phân bón lưu hành, đăng ký nhập khẩu với mục đích thuộc một trong 8 trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP phải được Cục Bảo vệ thực vật cấp giấy phép trước khi nhập khẩu.

Trường hợp nhập khẩu chất Diammonium Phosphate với mục đích sử dụng không phải là phân bón thì không thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục Bảo vệ thực vật, đề nghị Công ty liên hệ cơ quan có thẩm quyền quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết.

Vậy, Cục Bảo vệ thực vật thông báo để Công ty TNHH-TM Hưng Phát Thành biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cụ
c trưng (để b/c);
- Lưu: VT, QLPB.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Quý Dương

 

 

 

Thuộc tính Công văn 3631/BVTV-QLPB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3631/BVTV-QLPB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2018
Ngày hiệu lực15/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(21/01/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3631/BVTV-QLPB

Lược đồ Công văn 3631/BVTV-QLPB 2018 nhập khẩu chất Diammonium Phosphate


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3631/BVTV-QLPB 2018 nhập khẩu chất Diammonium Phosphate
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3631/BVTV-QLPB
        Cơ quan ban hànhCục Bảo vệ thực vật
        Người kýNguyễn Quý Dương
        Ngày ban hành15/12/2018
        Ngày hiệu lực15/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (21/01/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3631/BVTV-QLPB 2018 nhập khẩu chất Diammonium Phosphate

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3631/BVTV-QLPB 2018 nhập khẩu chất Diammonium Phosphate

             • 15/12/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/12/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực