Công văn 3631/VPCP-KTN

Công văn 3631/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 và đường vành đai 4, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3631/VPCP-KTN đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 đường vành đai 4


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3631/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 và đường vành đai 4, thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Tổng công ty xây dựng Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Sông Đà (công văn số 29 TĐSĐ/BĐT ngày 16 tháng 4 năm 2010 và số 33 TĐSĐ/HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3079/BKH-KCHT&ĐT ngày 11 tháng 5 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 6019/BTC-ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2010) Bộ Giao thông vận tải (công văn 2874/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 5 năm 2010), Bộ Xây dựng (công văn số 810/BXD-HĐXD ngày 14 tháng 5 năm 2010), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 3370/UBND-KH&ĐT ngày 14 tháng 5 năm 2010) về việc đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 và đường vành đai 4, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về đề nghị nêu trên của Tập đoàn Sông Đà.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, GTVT, TC, XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3631/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3631/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2010
Ngày hiệu lực31/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3631/VPCP-KTN đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 đường vành đai 4


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3631/VPCP-KTN đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 đường vành đai 4
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3631/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành31/05/2010
        Ngày hiệu lực31/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3631/VPCP-KTN đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 đường vành đai 4

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3631/VPCP-KTN đầu tư xây dựng đường vành đai 3,5 đường vành đai 4

              • 31/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực