Công văn 3634/TCT-CS

Công văn 3634/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với hoạt động bán hàng đa cấp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3634/TCT-CS 2017 chính sách thuế với hoạt động bán hàng đa cấp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3634/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế TP Đà Nng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2483/CT-KTNB ngày 04/07/2017, công văn số 1509/CT-KTNB ngày 27/04/2017, công văn s 1299/CT-TTr2 ngày 12/04/2017 của Cục Thuế TP Đà Nng về thuế đối với hoạt động bán hàng đa cấp tại Chi nhánh Công ty TNHH Amway Việt Nam tại Đà Nng. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Sau khi xin ý kiến, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương có công văn s 790/QLCT-P5 ngày 20/06/2017 (bản photocophy công văn số 790/QLCT-P5 đính kèm) ý kiến như sau:

“2. Giá bán hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp được quy định tại điểm (a) khoản 6 Điều 2 Thông tư 24/2014/TT-BCT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP về quản lý hoạt động bán hàng đa cp, theo đó, doanh nghiệp phải cung cấp danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp, trong đó có thông tin về giá bán cho người tham gia bán hàng đa cp và giá bán cho khách hàng.

Theo đó, Danh mục hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp cho Công ty TNHH Amway Việt Nam thông báo tới Cục Quản lý cạnh tranh bao gồm 02 loại giá bán, cụ thể:

- “Giá bán dành cho nhà phân phi” là giá mà người tham gia bán hàng đa cấp có thể mua sản phẩm từ Công ty TNHH Amway Việt Nam, và

- “Giá bán lẻ cho khách hàng” là giá mà người tham gia bán hàng đa cp bán các sản phẩm của Công ty cho khách hàng của họ “theo mức giá mà Amway đề xuất và không được thấp hơn giá Amway bán cho nhà phân phi”

3. Theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật cạnh tranh, bán hàng đa cp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa, theo đó (i) “việc tiếp thị đ bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp”; (ii) “hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu dùng”; (iii) “người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia bán hàng đa cấp cấp dưới

Trong hoạt động bán hàng đa cấp, sau khi ký hợp đồng với doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cp được mua hàng hóa từ doanh nghiệp với giá dành cho người tham gia bán hàng đa cấp đ tiêu dùng hoặc tiếp thị, bán lại cho khách hàng. Vì vậy, Nghị định 42/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn không có quy định yêu cầu người tham gia bán hàng đa cp, sau khi mua hàng từ doanh nghiệp, phải bán lại theo đúng giá bán cho khách hàng.

Việc Amway bán sản phẩm cho nhà phân phi theo giá bán cho nhà phân phi đã đăng ký và căn cứ vào doanh thu đó để chi trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho nhà phân phi là phù hợp với quy định của pháp luật về bán hàng đa cấp.

4. Về trách nhiệm khu trừ và nộp thuế TNCN của người tham gia bán hàng đa cấp, khoản 7 Điều 22 NĐ 42/2014/NĐ-CP quy định doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm “Khu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân của người tham gia bán hàng đa cp để nộp vào NSNN trước khi chi trả hoa hng, tin thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cp

Đề nghị Cục Thuế TP Đà Nng căn cứ quy đnh pháp luật về thuế, công văn s 790/QLCT-P5 ngày 20/06/2017 nêu trên và tình hình thực tế hoạt động của Công ty TNHH Amway Việt Nam để xử lý.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP Đà Nng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC-BTC;
-
Vụ PC, Vụ TNCN-TCT;
- We
bsite TCT;
-
Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

Thuộc tính Công văn 3634/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3634/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/08/2017
Ngày hiệu lực15/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Công văn 3634/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3634/TCT-CS 2017 chính sách thuế với hoạt động bán hàng đa cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3634/TCT-CS 2017 chính sách thuế với hoạt động bán hàng đa cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3634/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành15/08/2017
        Ngày hiệu lực15/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3634/TCT-CS 2017 chính sách thuế với hoạt động bán hàng đa cấp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3634/TCT-CS 2017 chính sách thuế với hoạt động bán hàng đa cấp

           • 15/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực