Công văn 3641/VPCP-KGVX

Công văn 3641/VPCP-KGVX năm 2016 về chế độ phụ cấp đối với Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3641/VPCP-KGVX chế độ phụ cấp kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3641/VPCP-KGVX
V/v chế độ phụ cấp đối với Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Về đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (văn bản số 1292/VKSTC-V15 ngày 12 tháng 4 năm 2016) về chế độ phụ cấp đi với Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Về phụ cấp chức vụ, đề nghị quý Viện: làm rõ thêm căn cứ đề xuất quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với người không giữ chức danh lãnh đạo; đặt trong tổng thể với phụ cấp chức vụ đối với chức danh thuộc Tòa án nhân dân tối cao.

2. Thống nhất áp dụng phụ cấp trách nhiệm đối với Kiểm sát viên cao cấp Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Mức cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Viện Kiểm sát nhân dân tối cao biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3641/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3641/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực19/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3641/VPCP-KGVX chế độ phụ cấp kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3641/VPCP-KGVX chế độ phụ cấp kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3641/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành19/05/2016
        Ngày hiệu lực19/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3641/VPCP-KGVX chế độ phụ cấp kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3641/VPCP-KGVX chế độ phụ cấp kiểm sát viên viện kiểm sát nhân dân tối cao 2016

              • 19/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực