Công văn 3641/VPCP-QHQT

Công văn 3641/VPCP-QHQT về chủ trương thực hiện dự án thành lập Công ty TNHH một thành viên Sodexso Pass Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3641/VPCP-QHQT chủ trương thực hiện dự án thành lập Công ty TNHH


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3641/VPCP-QHQT
V/v chủ trương thực hiện dự án thành lập Công ty TNHH một thành viên Sodexso Pass Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 754/UBND-ĐT ngày 12 tháng 2 năm 2010), ý kiến của các Bộ, ngành liên quan (Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2922/BKH-ĐTNN ngày 05 tháng 5 năm 2010, Bộ Công thương tại văn bản số 4270a/BCT-KH ngày 29 tháng 4 năm 2010, Bộ Tài chính tại văn bản số 5356/BTC-TCDN ngày 28 tháng 4 năm 2010, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 2615/NHNN-PC ngày 07 tháng 4 năm 2010), về chủ trương thực hiện Dự án thành lập Công ty TNHH một thành viên Sodexso Pass Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương thực hiện trên cơ sở thí điểm Dự án thành lập Công ty TNHH một thành viên Sodexso Pass Việt Nam theo những nội dung cơ bản như báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo những điều kiện nhất định quy định và ràng buộc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như các ý kiến và kiến nghị cụ thể của các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo chức năng quản lý nhà nước của mình, hướng dẫn cụ thể Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh các nội dung cần thiết liên quan về điều kiện hoạt động của doanh nghiệp theo nguyên tắc thí điểm để đáp ứng yêu cầu theo dõi giám sát, tổng kết đánh giá mô hình hoạt động sau này; trên cơ sở đó kiến nghị việc xây dựng, ban hành, điều hành chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

3. Trên cơ sở hướng dẫn cụ thể của các Bộ, ngành hữu quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét cụ thể về việc cấp chứng nhận đầu tư/kinh doanh thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.     

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KTN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3641/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3641/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2010
Ngày hiệu lực31/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3641/VPCP-QHQT chủ trương thực hiện dự án thành lập Công ty TNHH


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3641/VPCP-QHQT chủ trương thực hiện dự án thành lập Công ty TNHH
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3641/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành31/05/2010
        Ngày hiệu lực31/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3641/VPCP-QHQT chủ trương thực hiện dự án thành lập Công ty TNHH

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3641/VPCP-QHQT chủ trương thực hiện dự án thành lập Công ty TNHH

              • 31/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực