Công văn 3642/VPCP-KGVX

Công văn 3642/VPCP-KGVX năm 2016 về xin chủ trương tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3642/VPCP-KGVX chủ trương tham gia chương trình mục tiêu quốc gia 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3642/VPCP-KGVX
V/v xin chủ trương tham gia Chương trình MTQG.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Về đề nghị của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (văn bản số 189-CV/BCĐTNB ngày 29 tháng 4 năm 2016) trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương giao Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 quy định:

- Giao Thủ tướng Chính phủ: Quyết định đầu tư Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mi giai đoạn 2016-2020, Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo đúng trình tự được quy định tại Luật Đầu tư công; chỉ đạo các Bộ quản lý Chương trình và các địa phương tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện.

- Giao Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách địa phương, phối hợp, lồng ghép với ngân sách trung ương và huy động tối đa các nguồn lực khác để thực hiện 02 Chương trình Mục tiêu quốc gia.

Do vậy để tham gia 2 Chương trình Mục tiêu quốc gia nêu trên, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ cần phối hợp với các Bộ, địa phương để thực hiện các hoạt động của Hội; các Bộ, địa phương có liên quan cần tạo Điều kiện để Hội tham gia 02 Chương trình Mục tiêu quốc gia và hỗ trợ kinh phí đi với các nhiệm vụ giao cho Hội bảo đảm phù hợp với khả năng, tôn chỉ, Mục đích, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Hội theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và các văn bản liên quan.

2. Kinh phí hoạt động thường xuyên của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, NNPTNT, LĐTBXH, KHĐT;
- Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3),
1b.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3642/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3642/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực19/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3642/VPCP-KGVX chủ trương tham gia chương trình mục tiêu quốc gia 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3642/VPCP-KGVX chủ trương tham gia chương trình mục tiêu quốc gia 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3642/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành19/05/2016
        Ngày hiệu lực19/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3642/VPCP-KGVX chủ trương tham gia chương trình mục tiêu quốc gia 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3642/VPCP-KGVX chủ trương tham gia chương trình mục tiêu quốc gia 2016

           • 19/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực