Công văn 3647/BTC-HCSN

Công văn 3647/BTC-HCSN năm 2012 về kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3647/BTC-HCSN 2012 kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp bảo hiểm y tế


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3647/BTC-HCSN
V/v Kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn số 266/BHXH-CSYT ngày 19/01/2012 phản ánh về việc còn nhiều trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); khi đi khám, chữa bệnh vẫn được quỹ BHYT bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT trong khi Sở Tài chính chỉ cấp kinh phí theo số thẻ BHYT được cơ quan Bảo hiểm xã hội phát hành nên nhiều tỉnh không đủ nguồn chi khám, chữa bệnh BHYT (chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2011 đã có 78.785 lượt với số tiền 94.587 triệu đồng);

Để thống nhất thực hiện việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT đối với trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi không có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh vẫn được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT hiện hành.

2. Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đi khám, chữa bệnh nhưng chưa được cấp thẻ BHYT và số kinh phí đã chi khám, chữa bệnh từ quỹ BHYT cho đối tượng này, gửi Sở Tài chính để làm căn cứ xem xét, cấp bổ sung kinh phí theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc lập danh sách trẻ em dưới 6 tuổi để đảm bảo việc phát hành thẻ BHYT cho đối tượng này được kịp thời.

3. Sở Tài chính căn cứ báo cáo tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đi khám, chữa bệnh nhưng chưa được cấp thẻ BHYT và số kinh phí đã chi khám, chữa bệnh từ quỹ BHYT của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh, thực hiện cấp bổ sung cho cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh toàn bộ số kinh phí mà quỹ BHYT đã chi cho khám, chữa bệnh cho số trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT nhưng mức tối đa không vượt quá số kinh phí bố trí mua thẻ BHYT cho số đối tượng này theo quy định.

Đề nghị Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Các Vụ: NSNN, PC;
- Lưu: VT, HCSN (140b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3647/BTC-HCSN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3647/BTC-HCSN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2012
Ngày hiệu lực19/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3647/BTC-HCSN 2012 kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3647/BTC-HCSN 2012 kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3647/BTC-HCSN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành19/03/2012
        Ngày hiệu lực19/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3647/BTC-HCSN 2012 kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp bảo hiểm y tế

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3647/BTC-HCSN 2012 kinh phí khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp bảo hiểm y tế

              • 19/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực