Công văn 3648/UBND-KGVX

Công văn 3648/UBND-KGVX về Chỉ đạo tổ chức và tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3648/UBND-KGVX 2020 đảm bảo an toàn thi tốt nghiệp trong dịch COVID 19 Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3648/UBND-KGVX
V/v: Chỉ đạo tổ chức và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các văn bản: Công văn số 2782/BGDĐT-QLCL ngày 27/7/2020 về việc tập trung chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020; Công văn số 2832/BGDĐT-QLCL ngày 30/7/2020 về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (sau đây gọi tắt là Kỳ thi) trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã

- Thực hiện nghiêm Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 07/7/2020 của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020, Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 29/7/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, các đơn vị chủ động tổ chức kiểm tra các nội dung công việc chuẩn bị cho Kỳ thi theo đúng quy định.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Kỳ thi

2.1. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác coi thi, chấm thi, nhất là các Điểm thi ở vùng sâu, vùng xa, các Điểm thi đặt tại trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các Điểm thi sát khu dân cư, cơ quan, nhà máy, công xưởng,.. .có thể gây khó khăn cho công tác bảo vệ an ninh trật tự của Điểm thi. Đối với địa điểm chấm thi cần lưu ý đến việc lưu trữ bài thi tuyệt đối an toàn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho công tác làm phách, tổ chức chấm thi tự luận và chấm thi trắc nghiệm (in phiếu trả lời trắc nghiệm đúng quy định, trang bị đầy đủ máy quét, máy tính phục vụ chấm thi).

- Rà soát kỹ phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, vệ sinh an toàn thực phẩm và cung cấp điện, nước tại tất cả các Điểm thi; tăng cường công tác truyền thông Kỳ thi.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khâu của Kỳ thi theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2.2. Sở Giáo đục và Đào tạo

- Chuẩn bị địa điểm và cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác in sao đề thi đáp ứng yêu cầu; thực hiện chặt chẽ quy trình in sao đề thi đảm bảo đề thi đủ số lượng với chất lượng tốt nhất, không để xảy ra sai sót; đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật trong các khâu in sao, vận chuyển, lưu giữ, sử dụng đề thi tại các Điểm thi của Hội đồng thi.

- Tiếp tục quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; xác định rõ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của từng người trong mỗi khâu tổ chức thi; tăng cường tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi cho những người tham gia Kỳ thi.

2.3. Công an thành phố Hà Nội

Chỉ đạo kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi, nhất là các thiết bị thu phát công nghệ cao sử dụng vào mục đích gian lận, tung tin không đúng sự thật về kỳ thi trên không gian mạng và xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo kỷ cương và công bằng trong Kỳ thi.

2.4. Sở Y tế

Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai công tác y tế, phòng, chống, chống dịch Covid-19 cho Kỳ thi trên địa bàn Thành phố; bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và chỉ định các cơ sở y tế tham gia thực hiện công tác chuyên môn y tế; phối hợp truyền thông cho học sinh, phụ huynh học sinh chủ động khai báo y tế theo dõi tình hình sức khỏe trước khi đến địa điểm thi. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì thông báo ngay Ban tổ chức thi, nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để giải quyết.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để việc công bố kết quả thi được thuận lợi, không để xảy ra sai sót về dữ liệu và tình trạng quá tải đường truyền, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ thí sinh thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng sau khi có kết quả thi.

3. Công tác phòng, chống dịch bệnh

Yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, ngành liên quan, của Thành phố và hướng dẫn liên ngành số 2495/HDLN:YT-GDĐT ngày 04/8/2020 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên, triển khai, hướng dẫn đến toàn thể các thành viên của đơn vị, đảm bảo thực hiện Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Các Đ/c Phó Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Ban VHXH - HĐND Thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP Đặng Hương Giang; Các phòng: KGVX, NC, TKBT, TTTHCB;
- Lưu: VT, KGVX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3648/UBND-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3648/UBND-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/08/2020
Ngày hiệu lực05/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3648/UBND-KGVX

Lược đồ Công văn 3648/UBND-KGVX 2020 đảm bảo an toàn thi tốt nghiệp trong dịch COVID 19 Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3648/UBND-KGVX 2020 đảm bảo an toàn thi tốt nghiệp trong dịch COVID 19 Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3648/UBND-KGVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành05/08/2020
        Ngày hiệu lực05/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3648/UBND-KGVX 2020 đảm bảo an toàn thi tốt nghiệp trong dịch COVID 19 Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3648/UBND-KGVX 2020 đảm bảo an toàn thi tốt nghiệp trong dịch COVID 19 Hà Nội

              • 05/08/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/08/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực