Công văn 365/TCHQ-KTTT

Công văn 365/TCHQ-KTTT về thanh khoản hợp đồng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 365/TCHQ-KTTT thanh khoản hợp đồng sản xuất xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/TCHQ-KTTT
V/v thanh khoản hợp đồng SXXK

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4223/HQTP-NV ngày 15/12/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc trong quá trình thanh khoản hợp đồng gia công của Công ty 28.1, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Trường hợp Công ty 28 đứng tên trên tờ khai nhập khẩu nguyên liệu SXXK, sau đó Công ty 28 được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên 28.1, toàn bộ công nợ của Công ty 28 được bàn giao cho Công ty TNHH một thành viên 28.1 thì sau khi chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên 28.1 có trách nhiệm thông báo với cơ quan hải quan để cơ quan hải quan theo dõi công nợ theo tên Công ty mới.

- Sau khi nguyên liệu nhập khẩu đã được đưa vào sản xuất hàng xuất khẩu và đã thực xuất khẩu thì cơ quan hải quan căn cứ điểm 5.2.1 mục I Phần E Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu để xét hoàn thuế (không thu thuế). Trong hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế phải có công văn thông báo việc chuyển đổi của Công ty TNHH một thành viên 28.1 và biên bản bàn giao các hợp đồng và tờ khai nhập khẩu nguyên liệu chưa thanh khoản của Công ty 28 cho Công ty TNHH một thành viên 28.1.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn Công ty thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT(2); KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 365/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu365/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2007
Ngày hiệu lực16/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 365/TCHQ-KTTT thanh khoản hợp đồng sản xuất xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 365/TCHQ-KTTT thanh khoản hợp đồng sản xuất xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu365/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành16/01/2007
        Ngày hiệu lực16/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 365/TCHQ-KTTT thanh khoản hợp đồng sản xuất xuất khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 365/TCHQ-KTTT thanh khoản hợp đồng sản xuất xuất khẩu

            • 16/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực