Công văn 3650/BVHTTDL-TV

Công văn 3650/BVHTTDL-TV năm 2017 về xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3650/BVHTTDL-TV 2017 Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 2020 2030


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3650/BVHTTDL-TV
V/v Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 15 tháng 3 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 329/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (sau đây gọi chung là Đề án).

Đđảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong việc xây dựng kế hoạch triển khai Đề án tại các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án với một số nội dung sau:

- Căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Bộ, ngành Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án thuộc lĩnh vực Bộ, ngành Trung ương và địa phương phụ trách.

- Việc xây dựng kế hoạch triển khai phải được chi tiết theo các giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tế của từng Bộ, ngành Trung ương và địa phương; mỗi Bộ, ngành Trung ương và địa phương có thể xác định các chỉ tiêu cụ thể của mình.

- Bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch.

- Chú trọng phối hợp, lồng ghép thông qua việc thực hiện những nội dung liên quan của các chương trình, đề án khác.

- Tích cực huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội tham gia thực hiện Đề án.

- Khi triển khai kế hoạch thực hiện Đề án cần tăng cường sự kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm báo cáo tình hình triển khai Đề án tại Bộ, ngành Trung ương và địa phương gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng 11 hàng năm đ tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án và cung cấp thông tin đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện (Tên đơn vị, địa chỉ, số điện thoại) gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện), địa chỉ 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng
Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT,
TV, ĐT. 110.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

 

Thuộc tính Công văn 3650/BVHTTDL-TV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3650/BVHTTDL-TV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2017
Ngày hiệu lực30/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3650/BVHTTDL-TV 2017 Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 2020 2030


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3650/BVHTTDL-TV 2017 Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 2020 2030
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3650/BVHTTDL-TV
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành30/08/2017
        Ngày hiệu lực30/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3650/BVHTTDL-TV 2017 Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 2020 2030

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3650/BVHTTDL-TV 2017 Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng 2020 2030

             • 30/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực