Công văn 3657/VPCP-KTN

Công văn 3657/VPCP-KTN về cấp phép khai thác, chế biến caolin, fespat tại khu 2, xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3657/VPCP-KTN cấp phép khai thác, chế biến caolin, fespat tại khu 2


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3657/VPCP-KTN
V/v cấp phép khai thác, chế biến caolin, fespat tại khu 2, xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (công văn số 474/UBND-KT4 ngày 11 tháng 02 năm 2010), ý kiến các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1012/BTNMT-ĐCKS ngày 30 tháng 3 năm 2010), Công thương (công văn số 2797/BCT-CNNg ngày 22 tháng 3 năm 2010) về việc cấp phép khai thác, chế biến caolin, fespat tại khu 2, xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ xem xét, nghiên cứu khu vực caolin, fenspat tại khu 2, xã Lệnh Khanh, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ để lập đề án điều tra khoáng sản làm cơ sở tiến hành thăm dò, khai thác khoáng sản caolin, fenspat tại khu vực nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3657/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3657/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/05/2010
Ngày hiệu lực31/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3657/VPCP-KTN cấp phép khai thác, chế biến caolin, fespat tại khu 2


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3657/VPCP-KTN cấp phép khai thác, chế biến caolin, fespat tại khu 2
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3657/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành31/05/2010
        Ngày hiệu lực31/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3657/VPCP-KTN cấp phép khai thác, chế biến caolin, fespat tại khu 2

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3657/VPCP-KTN cấp phép khai thác, chế biến caolin, fespat tại khu 2

              • 31/05/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/05/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực