Công văn 36596/CT-HTr

Công văn 36596/CT-HTr năm 2016 về cung cấp thông tin người nộp thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 36596/CT-HTr cung cấp thông tin người nộp thành phố Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THU TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36596/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Hà Việt
(Đ/c: Phòng 240
1, nhà 24T1, khu ĐTM Trung Hòa - Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội)
MST: 0
104969085

Trả lời công văn s 513/CV-HAVILAW ngày 13/05/2016 của Công ty Luật TNHH Hà Việt (sau đây gọi là Công ty) hỏi về việc cung cấp thông tin người nộp thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật Quản lý thuế s 78/2006/QH11:

+ Tại Khoản 4 Điều 8 quy định:

Điều 8. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế

4. Gi bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của Luật này.”

+ Tại Điều 73 quy định:

“Điu 73. Bảo mật thông tin của người nộp thuế

1. Cơ quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế, người đã là công chức quản lý thuế, tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phi giữ bí mật thông tin của người nộp thuế theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điu này.

2. Cơ quan quản thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin của người nộp thuế cho các cơ quan sau đây:

a) Cơ quan điu tra, Viện kim sát, Tòa án;

b) Cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà nước;

c) Các cơ quan quản khác của Nhà nưc theo quy định của pháp luật;

d) Cơ quan quản lý thuế nước ngoài phù hợp với điều ước quốc tế về thuế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”

- Căn cứ các quy định của Bộ Luật T tụng dân sự số 24/2004/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12:

+ Tại Điều 7 quy định về trách nhiệm cung cấp tài liệu, chứng cứ của cá nhân, cơ quan t chức có thẩm quyền:

“Cá nhân, cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyn hạn của mình có trách nhiệm cung cấp đy đ và đúng thời hạn cho đương sự, Tòa án, Viện kim sát tài liệu, chứng cứ mà mình đang lưu giữ, quản khi có yêu cu của đương sự, Tòa án, Viện kim sát và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; trong trường hợp không cung cấp được thì phải thông báo bằng văn bản cho đương sự, Tòa án, Viện kiểm sát biết và nêu rõ do của việc không cung cp được tài liệu, chứng cứ."

+ Tại Điều 94 quy định về yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp chứng cứ:

“1. Trong trường hợp đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập chứng cứ mà vn không th tự mình thu thập được thì có thể yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ nhm bo đm cho việc giải quyết vụ việc dân sự đúng đắn.

Đương sự yêu cu Tòa án thu thập chứng cứ phải làm đơn ghi rõ vn đề cn chứng minh; chng cứ cn thu thập; lý do vì sao tự mình không thu thập được; họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, t chức đang quản lý, lưu trữ chứng cứ cn thu thập đó.

2. Tòa án, Viện kim sát có th trực tiếp hoặc bng văn bản yêu cầu cá nhân, cơ quan, tổ chức đang quản , lưu giữ cung cấp cho mình chng cứ.

Cá nhân, cơ quan, t chức đang quản , lưu giữ chứng cứ có trách nhim cung cấp đầy đ, kịp thời chứng c theo yêu cầu của Tòa án, Viện kiểm sát trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp không cung cấp đy đủ, kịp thời chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án, Viện kim sát thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty Luật TNHH Hà Việt (được Công ty TNHH Nasteel Vina ủy quyền trong việc thu hồi khoản nợ đối với Công ty CP Đầu tư phát triển Sóc Sơn) đề nghị Cục Thuế TP Hà Nội cung cấp báo cáo tài chính các năm 2013, 2014, 2015 của Công ty CP Đầu tư phát triển Sóc Sơn, Cục Thuế TP Hà Nội trả lời theo nguyên tắc sau:

Cục Thuế TP Hà Nội có trách nhiệm gi bí mật thông tin của người nộp thuế là Công ty CP Đầu tư phát triển Sóc Sơn và ch thực hiện cung cấp thông tin theo yêu cu của cơ quan điu tra, Viện kiểm soát, Tòa án... theo quy định tại Điều 73 Luật Quản lý thuế.

- Để được đm bảo quyền lợi trong tố tụng, Công ty Luật TNHH Hà Việt hoặc phía nguyên đơn là Công ty TNHH Natsteel Vina có thể làm đơn yêu cầu Tòa án tiến hành thu thập chứng cứ từ các cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ chứng từ nhm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự đúng theo quy định tại Điều 94 Luật sửa đổi, bổ sung một s điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự nêu trên.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Cục trưng (đ báo cáo);
- CCT huyện Sóc Sơn;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng QLN và CCNT;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 36596/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu36596/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 36596/CT-HTr cung cấp thông tin người nộp thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 36596/CT-HTr cung cấp thông tin người nộp thành phố Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu36596/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 36596/CT-HTr cung cấp thông tin người nộp thành phố Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 36596/CT-HTr cung cấp thông tin người nộp thành phố Hà Nội 2016

            • 01/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực