Công văn 366/BKHCN-XHTN

Công văn số 366/BKHCN-XHTN về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết kết quả và tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 366/BKHCN-XHTN hướng dẫn báo cáo tổng kết kết quả và tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 366/BKHCN-XHTN
V/v hướng dẫn báo cáo tổng kết kết quả và tình hình thực hiện đề tài NCCB

Hà Nội, ngày 07 tháng 2 năm 2007

 

Kính gửi: ……………………………………..

Để đánh giá kết quả thực hiện đối với các đề tài nghiên cứu cơ bản trong Khoa học tự nhiên (sau đây gọi tắt là đề tài), Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo và hướng dẫn như sau:

1. Đối với các đề tài kết thúc vào năm 2006:

- Gia hạn thời gian thực hiện đến 31/3/2007. Căn cứ vào Thuyết minh đăng ký (trong đó có dự kiến kết quả khoa học, kết quả đào tạo, công trình công bố) Chủ nhiệm đề tài xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện đề tài theo mẫu 1A và 2A. Báo cáo tổng hợp kết quả được đóng thành 04 quyển khổ giấy A4 và lưu tệp Báo cáo trên đĩa CD, 01 quyển Báo cáo tổng hợp kết quả lưu tại đơn vị chủ trì, 03 quyển và đĩa CD gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên) trước ngày 30/4/2007.

- Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện của các đề tài nộp đủ hồ sơ và đúng thời hạn. Kết quả thực hiện của đề tài sẽ là một trong những căn cứ để xem xét việc đăng ký chủ trì và mức kinh phí hỗ trợ đề tài mới của chủ nhiệm đề tài.

- Trường hợp đề tài không có Báo cáo tổng hợp kết quả hoặc nộp sau thời hạn trên, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ xử lý các trường hợp này theo quy định về quản lý tài chính đối với các đề tài không hoàn thành và chế tài khi xét tuyển các nhiệm vụ nghiên cứu mới.

2. Đối với đề tài bắt đầu thực hiện năm 2006 và kết thúc năm 2008:

- Căn cứ vào tiến độ trong Thuyết minh đăng ký, Chủ nhiệm đề tài xây dựng Báo cáo định kỳ thực hiện đề tài theo mẫu 1B, 2B và gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/5/2007. Báo cáo định kỳ được đóng thành 03 quyển, 01 quyển lưu tại đơn vị chủ trì, 02 quyển gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên).

- Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức xem xét Báo cáo định kỳ của từng đề tài để làm cơ sở cho quyết định tiếp tục hỗ trợ kinh phí năm 2008 đối với đề tài.

- Trường hợp đề tài không nộp Báo cáo định kỳ đúng hạn sẽ không được xem xét hỗ trợ kinh phí năm 2008 và sẽ chịu xử lý theo các quy định của nhà nước về quản lý tài chính.

3. Đối với đề tài bắt đầu thực hiện năm 2006 và kết thúc năm 2007, chủ nhiệm đề tài thực hiện việc báo cáo tiến độ như Mục 2.

Trường hợp đề tài không nộp Báo cáo định kỳ đúng hạn, việc xử lý sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện khi đề tài kết thúc và theo các quy định của nhà nước về quản lý tài chính.

4. Các chủ nhiệm đề tài lập Báo cáo tổng hợp kết quả, Báo cáo định kỳ theo mẫu thống nhất (kèm theo công văn này) gồm:

- Trang bìa (mẫu số 1A và 1B);

- Trang mục lục;

- Báo cáo kết quả (mẫu số 2A đối với Báo cáo tổng hợp kết quả, mẫu số 2B đối với Báo cáo định kỳ);

- Phụ lục 1 gồm bản sao các công trình sản phẩm đã có theo yêu cầu trong mẫu số 2A hoặc mẫu số 2B;

- Phụ lục 2 gồm bản sao Đề cương thuyết minh Đề tài đối với Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

Phông chữ trình bày trong báo cáo là Unicode, cỡ chữ 14.

Các chủ nhiệm đề tài có thể xem chi tiết hướng dẫn này trên trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.most.gov.vn

Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các bộ, ngành, các đơn vị liên quan và các chủ nhiệm Đề tài để triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc đề nghị Đơn vị phản ánh về Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên - 39 Trần Hưng Đạo - Hà Nội – ĐT: 04.8228873.

Bộ Khoa học và Công nghệ mong nhận được sự công tác của Quý Cơ quan.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hoàng Văn Phong (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Đình Tiến (để báo cáo);
- Thông báo trên Website: www.most.gov.vn.
- Lưu VT, Vụ KHTC, XHTN.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN
Nghiêm Xuân Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 366/BKHCN-XHTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu366/BKHCN-XHTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/02/2007
Ngày hiệu lực07/02/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 366/BKHCN-XHTN

Lược đồ Công văn 366/BKHCN-XHTN hướng dẫn báo cáo tổng kết kết quả và tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 366/BKHCN-XHTN hướng dẫn báo cáo tổng kết kết quả và tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu366/BKHCN-XHTN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNghiêm Xuân Minh
        Ngày ban hành07/02/2007
        Ngày hiệu lực07/02/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 366/BKHCN-XHTN hướng dẫn báo cáo tổng kết kết quả và tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản

              Lịch sử hiệu lực Công văn 366/BKHCN-XHTN hướng dẫn báo cáo tổng kết kết quả và tình hình thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản

              • 07/02/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/02/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực