Công văn 366/TCT-PCCS

Công văn số 366/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc đề nghị được loại bỏ một số chỉ tiêu trên mẫu hóa đơn GTGT tự in

Nội dung toàn văn Công văn 366/TCT-PCCS đề nghị được loại bỏ chỉ tiêu trên mẫu hóa đơn GTGT tự in


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 366/TCT-PCCS
V/v: Mẫu hóa đơn GTGT tự in

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty xi măng CHINFON Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 491CV/A2 ngày 30/12/2005 của Công ty xi măng Chinfon Hải phòng về đề nghị được loại bỏ một số chỉ tiêu trên mẫu hóa đơn GTGT tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 và Khoản 4 Điều 19 Luật kế toán thì các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam khi lập hóa đơn giao cho khách hàng phải thực hiện đóng dấu lên hóa đơn đỏ;

Và tại điểm 1.2, Mục VI, Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn quy định: “Trường hợp mẫu hóa đơn có chỉ tiêu thủ trưởng đơn vị ký duyệt thì không nhất thiết thủ trưởng đơn vị phải ký duyệt mà có thể uỷ quyền cho người bán hàng ký, ghi rõ họ tên khi lập và giao hóa đơn cho khách hàng. Việc uỷ quyền người ký duyệt hóa đơn bán hàng phải có quyết định của thủ trưởng đơn vị và hóa đơn này phải được đóng dấu của tổ chức, cá nhân vào góc trên, bên trái của liên 2 hóa đơn”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì Công ty xi măng Chinfon Hải Phòng khi lập hóa đơn giao cho khách hàng phải thực hiện đóng dấu lên liên 2 (liên giao khách hàng). Trường hợp mẫu hóa đơn tự in của Công ty không đăng ký chỉ tiêu Thủ trưởng đơn vị ký duyệt thì liên 2 giao cho khách hàng vẫn phải đóng dấu của đơn vị vào góc trên bên trái của hóa đơn.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hải Phòng;
- Lưu: VT, PCCS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 366/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu366/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/01/2006
Ngày hiệu lực24/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 366/TCT-PCCS đề nghị được loại bỏ chỉ tiêu trên mẫu hóa đơn GTGT tự in


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 366/TCT-PCCS đề nghị được loại bỏ chỉ tiêu trên mẫu hóa đơn GTGT tự in
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu366/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành24/01/2006
        Ngày hiệu lực24/01/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 366/TCT-PCCS đề nghị được loại bỏ chỉ tiêu trên mẫu hóa đơn GTGT tự in

           Lịch sử hiệu lực Công văn 366/TCT-PCCS đề nghị được loại bỏ chỉ tiêu trên mẫu hóa đơn GTGT tự in

           • 24/01/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/01/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực