Công văn 3660/TCHQ-CCHĐH

Công văn 3660/TCHQ-CCHĐH năm 2013 thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chế xuất do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3660/TCHQ-CCHĐH thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3660/TCHQ-CCHĐH
V/v thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Phúc đáp công văn số 2251/HQBD-GSQL ngày 25/6/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử trong khâu thông quan cho doanh nghiệp chế xuất, Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Ban Cải cách hiện đại hóa đã nhận được báo cáo về vướng mắc của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố gặp phải khi triển khai thủ tục hải quan điện tử cho loại hình doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Chương VI Thông tư số 196/2012/TT-BTC. Các vướng mắc nêu trên, Ban Cải cách hiện đại hóa đã phối hợp với Cục Giám sát quản lý nghiên cứu và dự kiến đưa vào dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

Ngày 07/5/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2415/TCHQ-CCHĐH về việc xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Vì vậy, nếu triển khai thủ tục hải quan điện tử cho doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Chương VI Thông tư số 196/2012/TT-BTC, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết đồng thời hướng dẫn các doanh nghiệp chế xuất trên địa bàn nghiên cứu và chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo triển khai thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất theo Chương VI Thông tư số 196/2012/TT-BTC chậm nhất là Quý IV/2013.

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP TCHQ (để báo cáo);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3660/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3660/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2013
Ngày hiệu lực02/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3660/TCHQ-CCHĐH thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chế xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3660/TCHQ-CCHĐH thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chế xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3660/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhBan Cải cách Hiện đại hóa
        Người kýTrần Quốc Định
        Ngày ban hành02/07/2013
        Ngày hiệu lực02/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3660/TCHQ-CCHĐH thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chế xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3660/TCHQ-CCHĐH thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp chế xuất

           • 02/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực