Công văn 36600/CT-HTr

Công văn 36600/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế lãi tiền vay mua tài sản cố định hữu hình do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 36600/CT-HTr thuế lãi tiền vay mua tài sản cố định hữu hình Hà Nội 2016


TNG CỤC THU
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36600/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình
Địa chỉ: ngõ 320 Khương Đình, Cụm 3, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Mã số thuế: 0100892628

Trả lời công văn số 23052016 ngày 23/05/2016 Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình (sau đây gọi là Công ty CP Thượng Đình) hỏi về chính sách thuế TNDN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm a, Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính quy định về xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm:

a) TSCĐ hữu hình mua sm:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (k cả mua mới và cũ): giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gm các khoản thuế được hoàn li), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản c định; chi phí vận chuyn, bốc d; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.”

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp Công ty cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình vay vốn của Ngân hàng để mua sắm tài sản cố định hữu hình là máy móc thiết bị về phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty thì lãi tiền vay tương ứng với số tiền vay để mua tài sản cố đnh tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (bao gồm cả lãi tiền vay phải trả trong thời gian lắp đặt, chạy thử) được tính vào nguyên giá tài sản cố định hữu hình mua sắm theo quy định tại điểm a, Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty cổ phn Dây và Cáp điện Thượng Đình được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Pháp chế;

- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 36600/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu36600/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 36600/CT-HTr thuế lãi tiền vay mua tài sản cố định hữu hình Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 36600/CT-HTr thuế lãi tiền vay mua tài sản cố định hữu hình Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu36600/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 36600/CT-HTr thuế lãi tiền vay mua tài sản cố định hữu hình Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 36600/CT-HTr thuế lãi tiền vay mua tài sản cố định hữu hình Hà Nội 2016

            • 01/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực