Công văn 36602/CT-HTr

Công văn 36602/CT-HTr năm 2016 về giải đáp chính sách thuế khi điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 36602/CT-HTr chính sách thuế khi điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36602/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng Lũng Lô
(Địa chỉ: 162 đường Trường Ch
inh, phường Khương Thượng, quận Đng Đa,
TP
Nội)
MST: 0100779189

Trả lời công văn số 819/CV-LCC ngày 9/5/2016 của Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

+ Tại tiết b.2 khoản 2.15 Phụ lục 4 quy định:

"b.2. Tài sn điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong t chức, cá nhân; tài sản điều chuyn khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyn đi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyn giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một tổ chức, cá nhân tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyn phải lập hóa đơn GTGT theo quy định.

- Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Tại tiết a tiết b khoản 7 Điều 5 quy định:

“7 Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất; sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyn giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyn khi chia, tách, hợp nhất sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyn phải có lệch điều chuyn tài sản, kèm theo bộ h sơ nguồn gốc thì tài sản không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điu chuyn phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 6 Điu này.”

Căn cứ các quy định trên, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô mua TSCĐ sau đó thực hiện điều chuyn cho chi nhánh để sử dụng thì:

- Trường hợp, chi nhánh của Tổng công ty là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì Tổng công ty phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn theo quy định tại tiết a tiết b khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định.

- Trường hợp chi nhánh là đơn vị hạch toán độc lập thì khi điều chuyển tài sản cho chi nhánh. Tổng công ty phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc, đề nghị Tổng công ty liên hệ phòng Kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà nội trả lời Tổng công ty xây dựng Lũng Lô biết để thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm
tra thuế 5;
- Ph
òng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 36602/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu36602/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 36602/CT-HTr chính sách thuế khi điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 36602/CT-HTr chính sách thuế khi điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu36602/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành01/06/2016
        Ngày hiệu lực01/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 36602/CT-HTr chính sách thuế khi điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 36602/CT-HTr chính sách thuế khi điều chuyển tài sản cố định cho chi nhánh Hà Nội 2016

            • 01/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực