Công văn 3661/TCT-CS

Công văn 3661/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài sản đầu tư vào nhà máy xử lý nước thải do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3661/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng tài sản đầu tư vào nhà máy xử lý nước thải 2014


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3661/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 524/CT-TTHT ngày 01/7/2014 và công văn số 264/CT-TTHT ngày 03/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT đối với tài sản đầu tư vào nhà máy xử lý nước thải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng:

+ Tại Điều 2 Chương I quy định về đối tượng chịu thuế:

“Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này”.

+ Tại Khoản 1 Điều 14 Chương III quy định nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”

+ Căn cứ Điều 15 quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Căn cứ Khoản 1, Khoản 3 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc hội quy định việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:

“Điều 83. Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực.

Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp văn bản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Nhà máy xử lý nước thải KCN Mỹ Tho có hoạt động thu gom và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang, Nhà máy được thành lập theo Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang và đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2009 thì kể từ ngày 01/01/2014, hoạt động thu gom và xử lý nước thải của Nhà máy thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Nhà máy xử lý nước thải KCN Mỹ Tho được kê khai, khấu trừ số thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào phát sinh kể từ ngày 01/01/2014 phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu thuế GTGT nếu đáp ứng đủ các điều kiện về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr: Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3661/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3661/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2014
Ngày hiệu lực28/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3661/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng tài sản đầu tư vào nhà máy xử lý nước thải 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3661/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng tài sản đầu tư vào nhà máy xử lý nước thải 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3661/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành28/08/2014
        Ngày hiệu lực28/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3661/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng tài sản đầu tư vào nhà máy xử lý nước thải 2014

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3661/TCT-CS chính sách thuế giá trị gia tăng tài sản đầu tư vào nhà máy xử lý nước thải 2014

            • 28/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực