Công văn 3662/CT-TTHT

Công văn 3662/CT-TTHT năm 2018 về xử phạt hành vi chậm thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3662/CT-TTHT 2018 xử phạt hành vi chậm thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUTP NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3662/CT-TTHT
V/v xử phạt hành vi chậm thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Ông Lê Đình Sửu
(Địa chỉ: Thôn Trung Hậu, Xã Tiên Phong, Huyện Mê Linh, TP Hà Nội)
MST: 8340203467 - SĐT: 0946562285

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn đề ngày 09/01/2018 của Ông Lê Đình Sửu hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 12 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, quy định về trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế:

“Việc thay đổi thông tin đăng ký thuế thực hiện theo quy định tại Điều 27 Luật quản lý thuế, cụ thể:

2. Tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác đã đăng ký thuế với cơ quan thuế, khi thay đi một trong các thông tin trên tờ khai đăng ký thuế, bảng kê kèm theo tờ khai đăng ký thuế phải thực hiện thủ tục thay đi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đi.

b) Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác thay đổi thông tin đăng ký thuế thông qua hồ sơ khai thuế thì khai báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ khai thuế của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện cập nhật các thông tin thay đổi cho người nộp thuế.”

- Căn cứ Điều 1 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

“2. Cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính về thuế (sau đây gọi chung là người vi phạm), không phân biệt c ý hoặc vô ý đều bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế (sau đây gọi là Luật quản lý thuế), Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ nêu trên và quy định tại Thông tư này. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế gồm:

a) Người nộp thuế có hành vi vi phạm hành chính về thuế.

3. Các hành vi vi phạm hành chính về thuế, bao gồm:

a) Hành vi vi phạm hành chính về thuế của người nộp thuế:

Hành vi vi phạm quy định về thủ tục thuế: hành vi chậm nộp h sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định; hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ khai thuế; hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định; hành vi vi phạm các quy định về cung cấp thông tin liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế; hành vi vi phạm trong việc chấp hành, quyết định kiểm tra, thanh tra thuế, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4534/TCT-KK ngày 30/09/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn xác định thời điểm phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế của hộ gia đình, cá nhân.

“...trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh và cá nhân khác có phát sinh thay đổi thông tin về Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân dẫn đến thay đi thông tin đăng ký thuế thì ngày phát sinh thay đi đ xác định thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp là ngày ghi trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân cộng thêm số ngày cụ thể như sau:

1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.

2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đi, cấp lại.

3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đi, cấp lại.”

Căn cứ quy định trên:

1. Về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Trường hợp người nộp thuế là cá nhân có phát sinh thay đổi thông tin về Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân dẫn đến thay đổi thông tin đăng ký thuế thì ngày phát sinh thay đổi để xác định thời hạn nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp là ngày ghi trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân cộng thêm số ngày cụ thể như sau:

- Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại.

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại.

- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp cấp mới, đổi, cấp lại.

2. Về xử phạt vi phạm hành chính về thuế:

Người nộp thuế có hành vi chậm thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định không phân biệt cố ý hoặc vô ý đều bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Đối với trường hợp cụ thể, đề nghị ông cung cấp hồ sơ cụ thể và liên hệ với Chi cục Thuế huyện Mê Linh để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ông Lê Đình Sửu được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
P. KK&KTT;
-
P. PC;
-
CCT Mê Linh;
- Lưu: VT, TTHT(2). (7, 3)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Thuộc tính Công văn 3662/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3662/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2018
Ngày hiệu lực23/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3662/CT-TTHT 2018 xử phạt hành vi chậm thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3662/CT-TTHT 2018 xử phạt hành vi chậm thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3662/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành23/01/2018
        Ngày hiệu lực23/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 3662/CT-TTHT 2018 xử phạt hành vi chậm thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thuế Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Công văn 3662/CT-TTHT 2018 xử phạt hành vi chậm thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thuế Hà Nội

         • 23/01/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực