Công văn 3663/BNN-TCCB

Công văn 3663/BNN-TCCB thực hiện Quyết định 2099/QĐ-TTg về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3663/BNN-TCCB thực hiện Quyết định 2099/QĐ-TTg tổ chức và hoạt động


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3663/BNN-TCCB
V/v Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 25/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 25/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ yêu cầu Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện một số nội dung sau:

1. Trên cơ sở Đề án tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Viện dự thảo trình Bộ xem xét, ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Viện; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/01/2012.

Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước.

2. Sau khi trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp (mới), Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Quản lý cán bộ) sẽ phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đề xuất nhân sự Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trình Bộ trưởng và Ban cán sự xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trước ngày 10/02/2012.

3. Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (mới) có trách nhiệm đề xuất, giới thiệu cán bộ để Bộ xem xét, thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh lãnh đạo các đơn vị thuộc diện Bộ quản lý. Đối với các chức danh lãnh đạo khác, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo quy định và quyết định phân cấp quản lý cán bộ của Bộ.

Trình tự, thủ tục về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo được quy định tại Hướng dẫn 474/HDQH/BCS ngày 8/7/2009 của Ban cán sự Đảng Bộ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 855/QĐ-BNN-TCCB ngày 19/3/2008 của Bộ ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ.

Yêu cầu Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Vụ TCCB (để t/h);
- Vụ KHCN&MT (để p/h);
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3663/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3663/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2011
Ngày hiệu lực13/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3663/BNN-TCCB thực hiện Quyết định 2099/QĐ-TTg tổ chức và hoạt động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3663/BNN-TCCB thực hiện Quyết định 2099/QĐ-TTg tổ chức và hoạt động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3663/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành13/12/2011
        Ngày hiệu lực13/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3663/BNN-TCCB thực hiện Quyết định 2099/QĐ-TTg tổ chức và hoạt động

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3663/BNN-TCCB thực hiện Quyết định 2099/QĐ-TTg tổ chức và hoạt động

           • 13/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực