Công văn 36671/CTHN-TTHT

Công văn 36671/CTHN-TTHT năm 2021 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi tiền lương của người lao động nước ngoài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 36671/CTHN-TTHT 2021 thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền lương Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36671/CTHN-TTHT
V/v thuế TNDN đối với khoản chi tiền lương của người lao động nước ngoài

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH JDL VN
(Đ/c: Tầng 26 Handico Tower, KĐTM M Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội - MST: 0106870532)

Trả lời công văn số 01/2021-JDL ngày 14/09/2021 của Công ty TNHH JDL VN (sau đây gọi là Công ty) vướng mc về chính sách thuế TNDN đối với khoản chi tin lương của người lao động nước ngoài, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hưng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ:

“Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

…1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật;

…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH JDL VN phát sinh khoản chi tiền lương, tiền công cho người lao động nước ngoài đáp ứng quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính thì được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Vướng mc về việc xin cấp giấy phép lao động hoặc giy xác nhận miễn cấp giấy phép lao động không thuộc thẩm quyền của Cơ quan Thuế, đề nghị Công ty liên hvới cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH JDL VN được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT1;
- Phòng NVDTPC;,
- Website Cục Thuế;

- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 36671/CTHN-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu36671/CTHN-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2021
Ngày hiệu lực28/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(06/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 36671/CTHN-TTHT

Lược đồ Công văn 36671/CTHN-TTHT 2021 thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền lương Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 36671/CTHN-TTHT 2021 thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền lương Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu36671/CTHN-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Tiến Trường
        Ngày ban hành28/09/2021
        Ngày hiệu lực28/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (06/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 36671/CTHN-TTHT 2021 thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền lương Cục Thuế Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 36671/CTHN-TTHT 2021 thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tiền lương Cục Thuế Hà Nội

              • 28/09/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/09/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực