Công văn 3675/BKHĐT-KTCN

Công văn 3675/BKHĐT-KTCN năm 2019 về hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu để xây dựng dự án điện mặt trời do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3675/BKHĐT-KTCN 2019 hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3675/BKHĐT-KTCN
V/v hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu để xây dựng dự án điện mặt trời.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận

Trả lời công văn số 722/SKHĐT-EDO ngày 04/03/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu để xây dựng dự án điện mặt trời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị hướng dẫn nội dung chứng chỉ chuyên ngành là những chứng chỉ gì và do cơ quan nào cấp (theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: “.... Hàng hóa chuyên dùng quy định tại Điều này là hàng hóa đòi hỏi phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đặc thù khi sử dụng nêu trong các chứng chỉ chuyên ngành”).

- “Chứng chỉ chuyên ngành” nêu tại Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT được hiểu là các văn bản ban hành về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật (trong đó gồm tiêu chuẩn kỹ thuật đặc thù) do các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép, xác nhận là hàng hóa chuyên dùng.

- Về thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận nghiên cứu quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các nghị định hướng dẫn Luật này, gồm Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

2. Xem xét trường hợp áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Tấm Module năng lượng mặt trời (Tấm pin) và Hệ thống khung giá đỡ tấm pin kèm theo là hàng hóa trong nước sản xuất được hay chưa (nội dung nêu tại điểm 2 công văn 722/SKHĐT-EDO trên):

- Tại điểm 2 công văn 722/SKHĐT-EDO trên chưa nêu chi tiết về: thông số kỹ thuật, cấu tạo, chất liệu, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với mặt hàng Tấm Module năng lượng mặt trời (tấm pin) và Hệ thống khung giá đỡ tấm pin.

Theo quy định của Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được thì đây là 2 mặt hàng ‘‘Module năng lượng mặt trời” (hay còn gọi là Tấm pin quang điện) và “Hệ thống khung giá đỡ tấm pin” thuộc danh mục hàng hóa trong nước sản xuất được, cụ thể quy định tại: mục 581 Phụ lục III về mặt hàng “Tm Module năng lượng mặt trời (mã số 8541 40 22, dùng để hấp thu năng lượng mặt trời để biến đổi điện năng)” và mục 82 Phụ lục IV về mặt hàng “Các cấu kiện bằng thép (mã 7308, loại thông dụng và khung nhà thép, dầm cầu thép đường bộ)”.

- Việc áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa nhập khẩu (trong đó gồm mặt hàng nhập khẩu tấm pin trên) thuộc chức năng thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Lưu: VT, KTCN (H/4).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3675/BKHĐT-KTCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3675/BKHĐT-KTCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2019
Ngày hiệu lực03/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3675/BKHĐT-KTCN

Lược đồ Công văn 3675/BKHĐT-KTCN 2019 hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3675/BKHĐT-KTCN 2019 hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3675/BKHĐT-KTCN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đức Tâm
        Ngày ban hành03/06/2019
        Ngày hiệu lực03/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3675/BKHĐT-KTCN 2019 hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3675/BKHĐT-KTCN 2019 hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu

           • 03/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực