Công văn 3679/VPCP-KTTH

Công văn 3679/VPCP-KTTH báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3679/VPCP-KTTH báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3679/VPCP-KTTH
V/v báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (công văn số 1020/BHXH-CSXH ngày 23 tháng 3 năm 2012) về báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn thực hiện đúng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật bảo hiểm xã hội.

3. Các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí cùng với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường thông tin, tuyên truyền chống việc làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2012 tình hình chấn chỉnh việc làm giả và mua bán Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo chỉ đạo này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, KTN, TKBT, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3679/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3679/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2012
Ngày hiệu lực24/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3679/VPCP-KTTH báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3679/VPCP-KTTH báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3679/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành24/05/2012
        Ngày hiệu lực24/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3679/VPCP-KTTH báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3679/VPCP-KTTH báo cáo tình hình làm giả, mua bán Giấy chứng nhận nghỉ

             • 24/05/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/05/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực