Công văn 368/TCHQ-KTTT

Công văn số 368/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Nội dung toàn văn Công văn 368/TCHQ-KTTT hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 368/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 

 

 Kính gửi: 

- Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên
  (Trưng Trắc – Văm Lâm – Hưng Yên)
- Cục Hải quan Quảng Trị

 

Trả lời công văn không số ngày 15/8/2006 của Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên về đề nghị được hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế (không thu thuế) đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu đã được quy định cụ thể tại Phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; và ngày 15/8/2003 Bộ Tài chính đã có công văn số 8422 TC/TCT hướng dẫn hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng có sai sót về thủ tục hải quan hình thức xuất khẩu cho các lô hàng có tờ khai xuất khẩu phát sinh từ tháng 08/2003 trở về trước nên chưa được xét hoàn thuế. Vì vậy, đề nghị Doanh nghiệp liên hệ với Cục Hải quan Quảng Trị để căn cứ, đối chiếu trường hợp của doanh nghiệp với quy định tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC và công văn số 8422 TC/TCT nêu trên và xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hiên, Cục Hải quan Quảng Trị biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 368/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu368/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2007
Ngày hiệu lực16/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 368/TCHQ-KTTT hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 368/TCHQ-KTTT hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu368/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành16/01/2007
        Ngày hiệu lực16/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 368/TCHQ-KTTT hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 368/TCHQ-KTTT hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

             • 16/01/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/01/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực