Công văn 368/VPCP-KGVX

Công văn 368/VPCP-KGVX năm 2021 về kiến nghị của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 368/VPCP-KGVX 2021 giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 368/VPCP-KGVX
V/v kiến nghị của UBQG UNESCO Việt Nam về việc giao nhiệm vụ QLNN về di sản tư liệu

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tại văn bản số 132/BTK/2020 ngày 15 tháng 12 năm 2020 về việc giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với di sản tư liệu, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017, trong đó bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Chính phủ.

2. Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu ở trong nước và quốc tế.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Bộ Ngoại giao;
- Ủy ban VHGDTNTN&NĐ của Quốc hội;
- Cục VTLTNN (Bộ NV);
- Cục DSVH (Bộ VHTTDL);
- Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, TCCV, QHQT;
- Lưu: VT, KGVX (3).đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 368/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu368/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2021
Ngày hiệu lực15/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 368/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 368/VPCP-KGVX 2021 giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 368/VPCP-KGVX 2021 giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu368/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành15/01/2021
        Ngày hiệu lực15/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 368/VPCP-KGVX 2021 giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 368/VPCP-KGVX 2021 giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về di sản tư liệu

              • 15/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực