Công văn 369/TĐC-HCHQ

Công văn 369/TĐC-HCHQ về chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 369/TĐC-HCHQ chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 369/TĐC-HCHQ
V/v Chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

Trong thời gian qua, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được ý kiến từ một số Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc thực hiện chứng nhận và công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp xây dựng, công bố. Về vấn đề này, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Về chứng nhận hợp chuẩn:

Tại Điều 44 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định: “Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 42 của Luật này”.

Như vậy, quy định của pháp luật không cho phép sử dụng tiêu chuẩn cơ sở làm căn cứ chứng nhận hợp chuẩn.

2. Về công bố hợp chuẩn:

Tại khoản 1 Điều 45 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật quy định: “Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá sự phù hợp của mình”. Như trên đã nêu, tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài.

Theo Điều 62 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Doanh nghiệp khi xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường của mình (công bố tiêu chuẩn áp dụng) phải có trách nhiệm bảo đảm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn cơ sở đã công bố. Việc công bố tiêu chuẩn áp dụng thực hiện theo Điều 24 Nghị định 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Vì vậy, không thực hiện công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở.

Đề nghị các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp xây dựng, công bố. Đối với các đối tượng chưa có tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn liên quan hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng theo quy định tại Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Khuyến khích doanh nghiệp đề xuất chuyển đổi tiêu chuẩn cơ sở thành tiêu chuẩn quốc gia để Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Các Tổ chức chứng nhận SP;
- Lưu VT, HCHQ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Diện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 369/TĐC-HCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu369/TĐC-HCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2010
Ngày hiệu lực02/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 369/TĐC-HCHQ chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 369/TĐC-HCHQ chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu369/TĐC-HCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýVũ Văn Diện
        Ngày ban hành02/04/2010
        Ngày hiệu lực02/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 369/TĐC-HCHQ chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở

            Lịch sử hiệu lực Công văn 369/TĐC-HCHQ chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn cơ sở

            • 02/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/04/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực