Công văn 3694/BNN-TCTL

Công văn 3694/BNN-TCTL thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống công trình thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3694/BNN-TCTL thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định Thủ tướng Chính phủ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3694/BNN-TCTL
V/v thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống công trình thủy lợi

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư ngày 05/8/2009 của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã soạn thảo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống công trình thủy lợi.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã gửi dự thảo lấy ý kiến của các Bộ có liên quan (công văn số 319/BNN-TL ngày 01/02/2010) và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan.

Thực hiện Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin gửi hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống công trình thủy lợi để Bộ Tư pháp tiến hành thẩm định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3694/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3694/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2010
Ngày hiệu lực10/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3694/BNN-TCTL thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3694/BNN-TCTL thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3694/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐào Xuân Học
        Ngày ban hành10/11/2010
        Ngày hiệu lực10/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3694/BNN-TCTL thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định Thủ tướng Chính phủ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3694/BNN-TCTL thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định Thủ tướng Chính phủ

             • 10/11/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/11/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực