Công văn 3694/TCHQ-CCHĐH

Công văn 3694/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3694/TCHQ-CCHĐH danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định 2013


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3694/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ của DNCX

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Công ty TNHH ENPLAS Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô K3 Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

 

Phúc đáp công văn số 991/HQHN-GSQL ngày 22/4/2013 của Cục Hải quan TP.Hà Nội và công văn số 20130516-01 CVBTC của công ty TNHH Enplas Việt Nam ngày 16/5/2013 về việc vướng mắc khi đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Ban Cải cách hiện đại hóa ghi nhận nội dung vướng mắc công văn phản ánh để đưa vào nội dung Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báo cho Quý Cục và Quý Công ty được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3694/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3694/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2013
Ngày hiệu lực03/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3694/TCHQ-CCHĐH danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3694/TCHQ-CCHĐH danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3694/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhBan Cải cách Hiện đại hóa
        Người kýTrần Quốc Định
        Ngày ban hành03/07/2013
        Ngày hiệu lực03/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3694/TCHQ-CCHĐH danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định 2013

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3694/TCHQ-CCHĐH danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định 2013

           • 03/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực