Công văn 36951/CT-HTr

Công văn 36951/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế dịch vụ lắp đặt thiết bị viễn thông do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 36951/CT-HTr chính sách thuế dịch vụ lắp đặt thiết bị viễn thông Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36951/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam
(Địa chỉ: Tng 21 Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trn Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội
MST: 0102735469)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 20160501 ngày 16/05/2016 của Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam (sau đây gọi tt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 8 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thời điểm xác định thuế GTGT:

“2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời đim hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời đim lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền....

5. Đi với xây dựng, lp đặt, bao gm cả đóng tàu, là thời đim nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tin hay chưa thu được tiền…

- Căn cứ Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

“a) Tiêu thức “Ngày tháng năm lập hóa đơn

... Ngày lập hóa đơn đi với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tin hay chưa thu được tin. Trường hợp t chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tin trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền....

Ngày lập hóa đơn đi với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khi lượng xây dựng, lp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tin.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng...."

- Căn c Điểm 2.10 Phụ lục 4 Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính):

"2.10. Cơ sở xây dựng có công trình xây dựng, lắp đặt mà thời gian thực hiện dài, việc thanh toán tin thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao, phải lập hóa đơn thanh toán khi lượng xây lắp bàn giao. Hóa đơn GTGT phải ghi rõ doanh thu chưa có thuế và thuế GTGT. Trường hợp công trình xây dựng hoàn thành đã lập hóa đơn thanh toán giá trị công trình nhưng khi duyệt quyết toán giá trị công trình XDCB có điều chỉnh giá trị khối lượng xây dựng phải thanh toán thì lập hóa đơn, chứng từ điu chỉnh giá trị công trình phải thanh toán.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ lắp đặt thiết bị viễn thông và các dịch vụ khác kèm theo như h trợ tư vấn, hướng dẫn vận hành, bảo hành... để đảm bảo thiết bị viễn thông được lắp đặt, sử dụng, vận hành theo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho khách hàng thì khi dịch vụ lắp đặt hoàn thành và bàn giao cho khách hàng (theo Biên bản bàn giao tạm thời) Công ty có nghĩa vụ lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT theo quy định. Trường hợp sau khi khách hàng nghiệm thu, xác nhận Công ty hoàn thành cung cấp dịch vụ, hai bên ký Biên bản bàn giao, nghiệm thu chính thức có điều chỉnh giá trị phải thanh toán thì Công ty lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tại Điểm 2.10 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 đ được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Ki
m tra thuế s 1;
- Ph
òng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 36951/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu36951/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2016
Ngày hiệu lực02/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 36951/CT-HTr chính sách thuế dịch vụ lắp đặt thiết bị viễn thông Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 36951/CT-HTr chính sách thuế dịch vụ lắp đặt thiết bị viễn thông Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu36951/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành02/06/2016
        Ngày hiệu lực02/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 36951/CT-HTr chính sách thuế dịch vụ lắp đặt thiết bị viễn thông Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 36951/CT-HTr chính sách thuế dịch vụ lắp đặt thiết bị viễn thông Hà Nội 2016

            • 02/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực