Công văn 36952/CT-HTr

Công văn 36952/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 36952/CT-HTr thuế hoạt động cho thuê nhà xưởng doanh nghiệp chế xuất Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36952/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thanh Sơn.
(Địa chỉ: s 63/42- Khu thủ công nghiệp Lạc Trung, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. MST: 0100885317)

Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 49/CV-CTCPTS ngày 19/05/2016 ca Công ty Cổ phần Thanh Sơn (sau đây gọi tt là Công ty) hỏi về chính sách, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định.

+ Tại Khoản 20, Điều 4 quy định:

"Khu phi thuế quan bao gm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan h mua bán trao đi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khu.”

+ Tại Điều 9 quy định thuế suất 0%:

1. Thuế sut 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận ti quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điu này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan...

2. Điu kiện áp dụng thuế suất 0%:

b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc trong khu phi thuế quan;

- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chng từ khác theo quy định của pháp luật;...

3. Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% gồm:

- Các dch v do cơ sở kinh doanh cung cấp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan bao gồm: cho thuê nhà, hội trường, văn phòng, khách sạn, kho bãi; dịch vụ vận chuyển đưa đón người lao động; dịch vụ ăn uống (trừ dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp, dịch vụ ăn uống trong khu phi thuế quan);...”

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điu 4, Điều 9 và Điu 10 Thông tư này...

Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hóa, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đi với từng loại hàng hóa, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất ca hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh...”

Căn cứ quy định trên, căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5447758860 ngày 04/05/2016 do BQL các KCN Bắc Ninh cấp cho Công ty TNHH NC LED VINA. Cục thuế TP Hà Nội trả lời nguyên tắc sau:

Trường hợp Công ty cổ phần Thanh Sơn cho Công ty TNHH NC LED VINA (là doanh nghiệp chế xut) thuê một phn xưởng sản xuất (8.064m2 đã được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư) thì hoạt động cho thuê diện tích xưởng sản xuất nêu trên được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Đối với hoạt động cho thuê nhà, hội trường, văn phòng...quy định tại Khon 3, Điều 9 Thông tư s 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của B Tài chính áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%. Hai bên phải xác định cụ th hoạt động cho thuê áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và hoạt động cho thuê áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%, trường hợp không xác định được thì phải tính và nộp theo mức thuế suất cao nhất là 10%.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc đề ngh Công ty liên hệ với phòng Kiểm tra thuế s 4 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng kiểm tra thuế số 4;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 36952/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu36952/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2016
Ngày hiệu lực02/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 36952/CT-HTr thuế hoạt động cho thuê nhà xưởng doanh nghiệp chế xuất Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 36952/CT-HTr thuế hoạt động cho thuê nhà xưởng doanh nghiệp chế xuất Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu36952/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành02/06/2016
        Ngày hiệu lực02/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 36952/CT-HTr thuế hoạt động cho thuê nhà xưởng doanh nghiệp chế xuất Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 36952/CT-HTr thuế hoạt động cho thuê nhà xưởng doanh nghiệp chế xuất Hà Nội 2016

            • 02/06/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/06/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực