Công văn 37/BXD-HĐXD

Công văn 37/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 37/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp GPXD

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 58 ngày 16/3/2012 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội đề nghị hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng cho Dự án xây dựng Trung tâm thương mại – dịch vụ công cộng và nhà ở cho thuê tại lô đất C1 Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 19 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ một số trường hợp, trong đó có trường hợp “Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt” thì không phải xin giấy phép xây dựng.

Theo các tài liệu gửi kèm văn bản của Quý Công ty cho thấy, nếu dự án nói trên đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh theo đúng quy định thì thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, để tiếp tục triển khai dự án, chủ đầu tư phải thực hiện đúng quy định về điều kiện khởi công công trình quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng và quản lý đối với công trình được miễn giấy phép quy định tại Điều 9 của Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội.nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, HĐXD (NTH-4)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 37/BXD-HĐXD

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 37/BXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/03/2012
Ngày hiệu lực 30/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 37/BXD-HĐXD

Lược đồ Công văn 37/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 37/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 37/BXD-HĐXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Người ký Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành 30/03/2012
Ngày hiệu lực 30/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 37/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

Lịch sử hiệu lực Công văn 37/BXD-HĐXD hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

  • 30/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực