Công văn 37/CV-HBVQTE

Công văn 37/CV-HBVQTE năm 2019 về chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em tại các tỉnh/thành phố do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 37/CV-HBVQTE 2019 chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em


HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/CV-HBVQTE
V/v: Chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em tại các tnh/thành phố

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam

Công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo và đã ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn. Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản dưới luật đã quy định, hướng dẫn toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó, đã quy định trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (tại khoản 4, Điều 92) “…tổ chức kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em; tham gia giám sát thực hiện quyền trem; phát biểu chính kiếnkiến nghị của Hội đi với các cơ quan nhà nưc có liên quan với các vấn, đề về trem và việc vi phạm pháp luật về trẻ em”.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là tổ chức xã hội tự nguyện được thành lập ngày 08/4/2008 theo Quyết định số 464/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Ni vụ, đến này Hi đã qua 03 kỳ đại hội. Những năm qua, thông qua hoạt động theo tôn chỉ, mục đích đã được phê duyệt, Hội đã trở thành đầu mối tập hợp các tổ chức, cá nhân có tâm huyết vi trẻ em thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Trẻ em, Hội đã tích cực vận động các tỉnh/thành phố thành lập tổ chức hội. Tuy nhiên, công tác này còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay, có 16 tỉnh thành lập tổ chức Hội, trong đó có 05 tỉnh/thành thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em, 11 tỉnh/thành phố ghép nhiệm vụ Bảo vệ quyền trẻ em với các Hội khác (có danh sách xin gửi kèm).

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mi về Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, trước tình hình vi phạm quyền trẻ em có những diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt Luật Trẻ em, cần có sự tham gia của toàn xã hội góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chđạo các tỉnh/thành phố:

1. Xem xét thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em theo hướng thành lập Hội độc lập hoặc ghép nhiệm vụ bảo vệ quyền trẻ em với những tổ chức Hội phù hợp với tình hình địa phương.

2. Đối với những tỉnh đã thành lập tổ chức Hội, UBND các tnh/thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để tổ chức Hội thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Trẻ em (Điều 92).

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tin tưng rằng, việc phát triển Hội vững mạnh ở địa phương sẽ góp phần mang lại sự phát triển toàn diện của trẻ em, khuyến khích trẻ em tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, tăng cưng công tác bảo vệ trẻ em trên phạm vi cả nước. Kính mong đồng chí Thủ tướng quan tâm, chđạo.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thủ tướng!.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TTg. Vũ Đức Đam; đ
báo cáo
- Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; đ
báo cáo
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đ
báo cáo
- Thường trực Hội;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hòa

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ CÓ TỔ CHỨC HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM
(Kèm theo công văn số 37/CV-HBVQTE ngày 09 tháng 4 năm 2019)

STT

Tỉnh/TP

Tên hội

1

Bắc Giang

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang

2

Hải Phòng

Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hải phòng

3

Thừa Thiên - Huế

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế

4

Đà Nng

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nng

5

TP Hồ Chí Minh

Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh

6

Bắc Ninh

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Ninh

7

Tây Ninh

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyn trẻ em tỉnh Tây Ninh

8

Bến Tre

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo vệ quyn trẻ em tỉnh Bến Tre

9

Quảng Nam

Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam

10

Thanh Hóa

Liên Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em và Cứu trợ trẻ em khuyết tật, mcôi tỉnh Thanh Hóa

11

Bình Đnh

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyn trẻ em tỉnh Bình Định

12

Cao Bằng

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Cao Bằng

13

Quảng Trị

Hội Người khuyết tật, nạn nhân Da cam, Bảo trợ Người khuyết tật, Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị.

14

Thái Nguyên

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyn trẻ em tỉnh Thái Nguyên

15

Lạng Sơn

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn

16

Kon Tum

Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Kon Tum

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 37/CV-HBVQTE

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu37/CV-HBVQTE
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2019
Ngày hiệu lực09/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 37/CV-HBVQTE 2019 chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 37/CV-HBVQTE 2019 chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu37/CV-HBVQTE
        Cơ quan ban hànhHội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Thanh Hòa
        Ngày ban hành09/04/2019
        Ngày hiệu lực09/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 37/CV-HBVQTE 2019 chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em

           Lịch sử hiệu lực Công văn 37/CV-HBVQTE 2019 chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em

           • 09/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực