Công văn 37/TCT-CS

Công văn 37/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 37/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 5186/CT-THNVDT ngày 02/10/2017 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế suất thuế GTGT 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4; Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Tại điểm a khoản 5 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn như sau:

“5. Xác định số thuế GTGT phải nộp:

a) Số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng.

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra. Khi lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, cơ sở kinh doanh phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán. Trường hợp hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hóa đơn, chứng từ.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Việt Tâm và Hội đồng giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 thị xã Quảng Trị ký hợp đồng thi công xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Thị xã Quảng Trị, hạng mục cải tạo mở rộng nút giao đường Trần Hưng Đạo với Quốc lộ 1 tại Km 770+750 thị xã Quảng Trị (phần hoàn trả điện chiếu sáng công cộng); nguồn vốn thực hiện từ trái phiếu chính phủ theo Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 08/08/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị thì khi công trình hoàn thành, Công ty TNHH Việt Tâm thực hiện xuất hóa đơn với thuế suất thuế GTGT 10% để giao cho Hội đồng giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 thị xã Quảng Trị.

Trường hợp Công ty TNHH Việt Tâm đã xuất hóa đơn không có thuế GTGT đ giao cho Hội đồng giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1 thị xã Quảng Trị, đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị hướng dẫn Công ty TNHH Việt Tâm thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về việc xác định số thuế GTGT đầu ra.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về thuế GTGT được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- C
ác Vụ: PC, DNL-TCT;
- W
ebsite TCT;
- Lưu
: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 37/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu37/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2018
Ngày hiệu lực03/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 37/TCT-CS

Lược đồ Công văn 37/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 37/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu37/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành03/01/2018
        Ngày hiệu lực03/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 37/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 37/TCT-CS 2018 thuế giá trị gia tăng

            • 03/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực