Công văn 370/LĐTBXH-BTXH

Công văn 370/LĐTBXH-BTXH năm 2016 về giải thích chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội theo Quyết định 60/2014/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 370/LĐTBXH-BTXH giải thích chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/LĐTBXH-BTXH
V/v giải thích chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội theo Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện, một số địa phương đã có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn “vùng chưa có điện lưới”. Nội dung này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thống nhất với Bộ Công Thương giải thích vùng chưa có điện lưới như sau:

Điều 3 Luật Điện lực quy định: “Hệ thống điện quốc gia là hệ thống các trang thiết bị phát điện, lưới điện và các trang thiết bị phụ trợ được liên kết với nhau và được chỉ huy thống nhất trong phạm vi cả nước”. Do đó, “vùng chưa có điện lưới” là khu vực chưa nối lưới điện quốc gia (trừ các khu vực mà y ban nhân dân các tỉnh, thành phố; các Tổng công ty điện lực, Công ty điện lực đã đảm bảo cung cấp điện bằng nguồn phát điện tại chỗ).

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng giải thích của Bộ Công Thương (Công văn số 12910/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2015 của Bộ Công Thương gửi kèm theo) thực hiện thống nhất trong cả nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công Thương;
- Lưu VT, BTXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 370/LĐTBXH-BTXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu370/LĐTBXH-BTXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2016
Ngày hiệu lực01/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 370/LĐTBXH-BTXH giải thích chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 370/LĐTBXH-BTXH giải thích chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu370/LĐTBXH-BTXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Trọng Đàm
        Ngày ban hành01/02/2016
        Ngày hiệu lực01/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 370/LĐTBXH-BTXH giải thích chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 370/LĐTBXH-BTXH giải thích chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ chính sách xã hội 2016

           • 01/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực