Công văn 3702/VPCP-KTTH

Công văn 3702/VPCP-KTTH về tạm nhập tái xuất mặt hàng đường và tình hình buôn lậu mặt hàng đường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3702/VPCP-KTTH tạm nhập tái xuất mặt hàng đường tình hình buôn lậu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3702/VPCP-KTTH
V/v TNTX mặt hàng đường và tình hình buôn lậu mặt hàng đường

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Chỉ đạo 127 Trung ương;
- Hiệp hội Mía đường Việt Nam.

 

Hiệp hội Mía đường Việt Nam có công văn số 24/2013/CV/HHMĐ ngày 23 tháng 4 năm 2013 gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh tình hình buôn lậu đường và kiến nghị không cho phép tạm nhập tái xuất mặt hàng đường để giúp tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ mặt hàng đường sản xuất trong nước. Về việc này, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến đối với kiến nghị của Hiệp hội Mía đường Việt Nam về việc không cho phép tạm nhập tái xuất mặt hàng đường; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Ban Chỉ đạo 127 Trung ương khẩn trương báo cáo tình hình buôn lậu đường và hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất đường thời gian vừa qua (làm rõ số lượng, giá trị và tình hình thanh khoản các lô hàng đường đã tạm nhập khẩu vào Việt Nam…) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm 3 công văn số 327/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Các Bộ, Ban Chỉ đạo 127 Trung ương báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên trước ngày 20 tháng 5 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

(Công văn số 24/2013/CV/HHMĐ ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Hiệp hội Mía đường Việt Nam sao gửi kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3702/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3702/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2013
Ngày hiệu lực10/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3702/VPCP-KTTH tạm nhập tái xuất mặt hàng đường tình hình buôn lậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3702/VPCP-KTTH tạm nhập tái xuất mặt hàng đường tình hình buôn lậu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3702/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành10/05/2013
        Ngày hiệu lực10/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3702/VPCP-KTTH tạm nhập tái xuất mặt hàng đường tình hình buôn lậu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3702/VPCP-KTTH tạm nhập tái xuất mặt hàng đường tình hình buôn lậu

             • 10/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 10/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực