Công văn 3704/VPCP-KSTT

Công văn 3704/VPCP-KSTT năm 2021 về Báo cáo 334/BC-MTTW-BTT về Kết quả giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3704/VPCP-KSTT 2021 Kết quả đo lường sự hài lòng người dân với phục vụ của cơ quan


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3704/VPCP-KSTT
V/v Báo cáo số 334/BC-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Về kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Báo cáo số 334/BC-MTTW-BTT ngày 17 tháng 5 năm 2021 về Kết quả giám sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Nội vụ:

- Thông tin đến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết quả sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về công tác cải cách hành chính liên quan đến nội dung kiến nghị.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất, triển khai tốt công tác cải cách hành chính nói chung, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức nói riêng tại Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 sắp tới.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, triển khai thực hiện kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo thẩm quyền (Báo cáo gửi kèm).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biết; Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- TTg, PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành;
- Lưu: VT, KSTT (02). NTQ.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3704/VPCP-KSTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3704/VPCP-KSTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2021
Ngày hiệu lực03/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(15/06/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3704/VPCP-KSTT

Lược đồ Công văn 3704/VPCP-KSTT 2021 Kết quả đo lường sự hài lòng người dân với phục vụ của cơ quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3704/VPCP-KSTT 2021 Kết quả đo lường sự hài lòng người dân với phục vụ của cơ quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3704/VPCP-KSTT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Thành
        Ngày ban hành03/06/2021
        Ngày hiệu lực03/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (15/06/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3704/VPCP-KSTT 2021 Kết quả đo lường sự hài lòng người dân với phục vụ của cơ quan

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3704/VPCP-KSTT 2021 Kết quả đo lường sự hài lòng người dân với phục vụ của cơ quan

              • 03/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực