Công văn 3705/TCT-CS

Công văn 3705/TCT-CS năm 2015 về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3705/TCT-CS miễn tiền thuê đất 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3705/TCT-CS
V/v miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời Công văn số 953/CT-QLĐ ngày 07/4/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về vướng mắc miễn tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản:

- Tại khoản 3, Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước: "3. Trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuê theo từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập đó trường hợp không thể tính riêng được từng hạng mục hoặc giai đoạn xây dựng độc lập thì thời gian xây dựng được tính theo hạng mục công trình có tỷ trọng vốn lớn nhất."

- Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: “2.Mỉễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt những tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất. . . . "

- Tại khoản 3, Điều 12 Thông tư số 77/2014/TT- BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định:

"3. Trường hợp ngày bắt đầu tính tiền thuê đất trước ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành nhưng từ ngày Nghị định số 46/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, người thuê đất mới làm thủ tục xin miễn, giảm thì áp dụng quy định về miễn, giảm và các quy định khác theo Nghị định số 46/2014/NĐ-CP."

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng được UBND thành phố Đà Nẵng cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng và Biệt thự, đã được cơ quan thuế tạm miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, từ 01/7/2009 đến 01/11/2011. Tuy nhiên đã quá thời hạn Dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo Giấy chứng nhận đầu tư (tháng 01/2012), các hạng mục công trình chưa hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định. Hiện nay, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng đang làm thủ tục chuyển nhượng lại dự án cho đơn vị khác thực hiện thì căn cứ các quy định nêu trên để giải quyết như sau:

- Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục chuyển nhượng, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng có đủ hồ sơ chứng minh việc thực tế xây dựng công trình, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp, Công ty không có đủ hồ sơ chứng minh việc thực tế xây dựng công trình, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thì không được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và phải nộp tiền thuê đất đã được tạm miễn (nếu có) vào Ngân sách nhà nước.

- Trường hợp tại thời điểm chuyển nhượng, các hạng mục công trình của dự án xây dựng chưa hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, Công ty CP Đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng cho đơn vị khác tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản thì đơn vị nhận chuyển nhượng không thuộc diện được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP.

2) Về các nội dung kiến nghị giải quyết vướng mắc nêu tại Công văn số 537/CT-QLĐ ngày 13/2/2015 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng gửi Bộ Tài chính (Cục Quản lý Công sản), Bộ Tài chính đã tổng bóp ý kiến phản ánh từ các địa phương và có Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn một số nội dung về miễn giảm tiền thuê đất; Đề nghị Cục Thuế nghiên cứu Công văn số 7810/BTC-QLCS để triển khai thực hiện.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế. được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PS, QLCS, CST;

-
Vụ PC;
- Lưu: VT,
CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3705/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3705/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2015
Ngày hiệu lực10/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3705/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3705/TCT-CS miễn tiền thuê đất 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3705/TCT-CS miễn tiền thuê đất 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3705/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNgô Văn Độ
        Ngày ban hành10/09/2015
        Ngày hiệu lực10/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3705/TCT-CS miễn tiền thuê đất 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3705/TCT-CS miễn tiền thuê đất 2015

           • 10/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực