Công văn 3706/VPCP-KTN

Công văn số 3706/VPCP-KTN về việc bảo vệ môi trường trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3706/VPCP-KTN bảo vệ môi trường trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 3706/VPCP-KTN
V/v: bảo vệ môi trường trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1833/BTNMT-BVMT ngày 23 tháng 5 năm 2008 về ô nhiễm môi trường do tiêu hủy lợn bị dịch tai xanh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, giám sát toàn diện và yêu cầu các địa phương có giải pháp khắc phục ngay các điểm tiêu hủy, chôn lấp gia súc, gia cầm không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường; nghiên cứu, hướng dẫn ứng dụng các giải pháp chôn lấp, tiêu hủy gia súc, gia cầm bị dịch bệnh, xử lý ô nhiễm theo hướng thân thiện môi trường và an toàn sinh học.

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sử dụng ngân sách địa phương, kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch của Trung ương và nguồn kinh phí từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để xử lý, khắc phục môi trường tại các điểm tiêu hủy, chôn lấp gia súc, gia cầm theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Trần Quốc Toản, các Vụ: KGVX, KTTH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3706/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3706/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2008
Ngày hiệu lực04/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3706/VPCP-KTN bảo vệ môi trường trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3706/VPCP-KTN bảo vệ môi trường trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3706/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành04/06/2008
        Ngày hiệu lực04/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3706/VPCP-KTN bảo vệ môi trường trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3706/VPCP-KTN bảo vệ môi trường trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

              • 04/06/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/06/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực