Công văn 3707/BTTTT-TCCB

Công văn 3707/BTTTT-TCCB thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3707/BTTTT-TCCB thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3707/BTTTT-TCCB
V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng công ty Bưu chính Việt Nam.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tiếp nhận bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng công ty Bưu chính Việt Nam (VNPost) từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đồng thời, ngày 18/12/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các Quyết định giao nhiệm vụ cho Lãnh đạo VNPost.

Để công tác chỉ đạo, điều hành của VNPost được thực hiện thông suốt, ổn định và hiệu quả trong giai đoạn chuyển tiếp, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Lãnh đạo VNPost thực hiện tốt các công việc sau:

1. Đối với ông Đỗ Ngọc Bình:

- Chủ động bàn giao công việc Tổng giám đốc VNPost cho ông Phạm Anh Tuấn theo đúng quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ông Phạm Anh Tuấn triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sau khi bàn giao;

- Tập trung nghiên cứu, triển khai các nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Hội đồng thành viên quy định tại Quyết định số 162/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trước mắt, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Thông tin và Truyền thông Dự thảo Quyết định tổ chức lại VNPost theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong tháng 01/2013.

+ Chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Thông tin và Truyền thông Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPost sau khi Quyết định tổ chức lại VNPost được ban hành.

+ Chỉ đạo xây dựng Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch, Tổng giám đốc VNPost năm 2013.

+ Chủ động phối hợp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục thực hiện phân chia tài sản, nhà, đất tại các tỉnh để sớm hoàn thành việc bàn giao với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Riêng công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên VNPost tạm dừng thực hiện cho đến khi Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện điểm b, c, Khoản 1, Điều 4 của Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với ông Phạm Anh Tuấn:

- Chủ động tiếp nhận bàn giao công việc từ Tổng giám đốc Tổng công ty theo đúng quy định;

- Tập trung nghiên cứu, triển khai các nhiệm vụ của Tổng giám đốc được quy định tại Quyết định số 162/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động, sản xuất, kinh doanh của VNPost một cách ổn định, liên tục, thông suốt, thống nhất và hiệu quả. Trước mắt, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác được giao;

+ Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển; quy hoạch các dự án thuộc ngành, nghề kinh doanh của VNPost, kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh trong VNPost, các phương án huy động và sử dụng vốn.

+ Phân công nhiệm vụ cho các Phó Tổng giám đốc khác (nếu cần).

+ Ký các hợp đồng kinh tế theo thẩm quyền.

+ Quyết định mức lương và phụ cấp đối với các chức danh thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc.

Riêng việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc tạm dừng thực hiện cho đến khi đến khi Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện điểm b, c, Khoản 1, Điều 4 của Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Thông tin và Truyền thông giao Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng trực tiếp chỉ đạo VNPost triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để Tổng công ty VNPost biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Các Vụ: TCCB, KHTC, BC;
- Lưu: VT,TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Son

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3707/BTTTT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3707/BTTTT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2012
Ngày hiệu lực28/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3707/BTTTT-TCCB

Lược đồ Công văn 3707/BTTTT-TCCB thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3707/BTTTT-TCCB thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3707/BTTTT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Bắc Son
        Ngày ban hành28/12/2012
        Ngày hiệu lực28/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3707/BTTTT-TCCB thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3707/BTTTT-TCCB thực hiện Quyết định 1746/QĐ-TTg

             • 28/12/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/12/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực