Công văn 3708/TCHQ-GSQL

Công văn 3708/TCHQ-GSQL năm 2017 về thủ tục xuất khẩu khoáng sản do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3708/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục xuất khẩu khoáng sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3708/TCHQ-GSCL
V/v thủ tục xuất khẩu khoáng sản

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc liên quan đến việc xác định thời điểm lấy mẫu, địa điểm lấy mẫu đối với khoáng sản xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương và hướng dẫn tại công văn số 10813/TCHQ-GSQL ngày 15/11/2016 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 10813/TCHQ-GSQL ngày 15/11/2016 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn rõ: “Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc khi làm thủ tục xuất khu khoáng sản đu phải lấy mu đ kiểm tra li (trừ trường hợp việc lấy mẫu trước đó của doanh nghiệp đã có sự chứng kiến của cơ quan Hải quan theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCT và đảm bảo cơ quan Hải quan giám sát được việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa từ khi lấy mu đến khi xuất khu)”.

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu khoáng sản tại một Chi cục Hải quan (Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu) nhưng xuất khu khoáng sản tại Chi cục Hải quan khác (Chi cục Hải quan cửa khẩu) thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất phối hợp với doanh nghiệp thực hiện việc lấy mẫu để kiểm tra lại theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 10813/TCHQ-GSQL dẫn trên. Cơ quan hải quan chỉ xem xét giải quyết thủ tục thông quan lô hàng khoáng sản xuất khẩu khi đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn đ các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để p/h);
- Cục HQ tỉnh Đồng Nai (để t/hiện);
- Cục HQ tỉnh Đắk Lắk (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Thuộc tính Công văn 3708/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3708/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2017
Ngày hiệu lực05/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3708/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục xuất khẩu khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3708/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục xuất khẩu khoáng sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3708/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành05/06/2017
        Ngày hiệu lực05/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3708/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục xuất khẩu khoáng sản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3708/TCHQ-GSQL 2017 thủ tục xuất khẩu khoáng sản

           • 05/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực