Công văn 371/CCTTHC

Công văn 371/CCTTHC báo cáo kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo Nghị quyết 25/NQ-CP do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 371/CCTTHC báo cáo kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục


TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 371/CCTTHC
V/v báo cáo kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các TTHC theo Nghị quyết số 25/NQ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi: Các bộ, cơ quan ngang bộ

Ngày 02 tháng 6 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành. Theo quy định tại Nghị quyết số 25/NQ-CP các bộ, cơ quan ngang bộ phải hoàn thành việc thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính không liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh trước ngày 31 tháng 7 năm 2010.

Để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả việc thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục nêu trên, đề nghị Quý Cơ quan trước ngày 05 tháng 8 năm 2010 có văn bản gửi Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ về các nội dung sau đây:

1. Tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Quý Cơ quan có phương án đơn giản hóa cần phải thực thi trước ngày 31 tháng 7 năm 2010 và tổng số văn bản cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ, kèm theo phụ lục nêu rõ tên từng thủ tục hành chính và các văn bản quy định các thủ tục hành chính đó.

2. Tổng số thủ tục hành chính đã thực thi xong phương án đơn giản hóa; tổng số văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc ban hành mới, kèm theo phụ lục nêu rõ tên từng thủ tục hành chính đã được đơn giản hóa; toàn văn văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ hoặc ban hành mới để thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền.

3. Tổng số thủ tục hành chính chưa thực thi xong phương án đơn giản hóa và dự kiến thời gian hoàn thành.

4. Những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTg (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, CCTTHC (5)

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 371/CCTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu371/CCTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/08/2010
Ngày hiệu lực03/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 371/CCTTHC báo cáo kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 371/CCTTHC báo cáo kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu371/CCTTHC
        Cơ quan ban hànhTổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành03/08/2010
        Ngày hiệu lực03/08/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 371/CCTTHC báo cáo kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục

             Lịch sử hiệu lực Công văn 371/CCTTHC báo cáo kết quả thực thi phương án đơn giản hóa các thủ tục

             • 03/08/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/08/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực