Công văn 3712/BNV-ĐT

Công văn 3712/BNV-ĐT năm 2013 đăng tải Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3712/BNV-ĐT năm 2013 bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3712/BNV-ĐT
V/v đăng tải Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Vụ (Ban, Phòng) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trường Chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, ngày 08 tháng 10 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 1107/QĐ-BNV ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Để việc phát hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp thuận tiện, tiết kiệm, Bộ Nội vụ đăng tải Chương trình tại Trang thông tin điện tử của Bộ Nội vụ (Website: www.moha.gov.vn, Mục tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Nội vụ để thống nhất giải pháp tháo gỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Trang TT điện tử của Bộ (để phối hợp);
- Lưu: VT, ĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
Chu Văn Thành

 

Thuộc tính Công văn 3712/BNV-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3712/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2013
Ngày hiệu lực14/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Download Công văn 3712/BNV-ĐT

Lược đồ Công văn 3712/BNV-ĐT năm 2013 bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3712/BNV-ĐT năm 2013 bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3712/BNV-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýChu Văn Thành
        Ngày ban hành14/10/2013
        Ngày hiệu lực14/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3712/BNV-ĐT năm 2013 bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3712/BNV-ĐT năm 2013 bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

           • 14/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực