Công văn 3713/BTTTT-VP

Công văn 3713/BTTTT-VP về việc chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai Chương trình công tác năm 2010 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3713/BTTTT-VP chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 triển khai Chương trình công tác năm 2010


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3713/BTTTT-VP
V/v: Chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai Chương trình công tác năm 2010

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Các Sở Thông tin và Truyền thông

Để chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 và triển khai Chương trình công tác năm 2010, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tổ chức giao ban trực tuyến với các Sở Thông tin và Truyền thông theo khu vực vào đầu tháng 12 năm 2009. Đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị nội dung sau:

1. Phục vụ giao ban trực tuyến:

Nêu những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương năm 2009; kiến nghị, đề xuất. Nội dung trên gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 30/11/2009.

2. Phục vụ công tác tổng kết (dự kiến tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2010):

Chuẩn bị báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2009 và dự kiến Chương trình công tác năm 2010. Nội dung báo cáo ngắn gọn, tập trung đánh giá kết quả hoạt động lớn, nổi bật; nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; các bài học kinh nghiệm; kiến nghị, đề xuất; dự kiến Chương trình công tác năm 2010. Các số liệu thống kê theo mẫu phụ lục kèm theo. Báo cáo tổng kết gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 20/12/2009 để tổng hợp.

Địa chỉ: Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Điện thoại 04.39434100- Fax 38263477

Email: tonghop@mic.gov.vn

Trân trọng cảm ơn!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trọng Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3713/BTTTT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3713/BTTTT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2009
Ngày hiệu lực18/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3713/BTTTT-VP

Lược đồ Công văn 3713/BTTTT-VP chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 triển khai Chương trình công tác năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3713/BTTTT-VP chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 triển khai Chương trình công tác năm 2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3713/BTTTT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Trọng Phát
        Ngày ban hành18/11/2009
        Ngày hiệu lực18/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3713/BTTTT-VP chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 triển khai Chương trình công tác năm 2010

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3713/BTTTT-VP chuẩn bị Tổng kết công tác năm 2009 triển khai Chương trình công tác năm 2010

              • 18/11/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/11/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực