Công văn 3713/TCT-TNCN

Công văn 3713/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3713/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3713/TCT-TNCN
V/v: chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 225/CCB-TCCS đề ngày 27 tháng 6 năm 2018 của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam hỏi về chính sách thuế TNCN đối với khoản thu nhập từ trợ cấp 1 lần khi thôi công tác Hội CCB.

Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động.

Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ.

Căn cứ khoản 1 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động hướng dẫn về trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Căn cứ tiết b6 điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

Theo các quy định nêu trên thì:

Trường hợp Cựu chiến binh đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã; cựu chiến binh tham gia công tác tại cơ quan Hội Cựu chiến binh từ cấp huyện trở lên khi thôi làm công tác hội được hưởng trợ cấp 1 lần theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 157/2016/NĐ-CP ngày 24/11/2016 của Chính phủ thì không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3713/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3713/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/10/2018
Ngày hiệu lực01/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3713/TCT-TNCN

Lược đồ Công văn 3713/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3713/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3713/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Duy Minh
        Ngày ban hành01/10/2018
        Ngày hiệu lực01/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3713/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3713/TCT-TNCN 2018 chính sách thuế thu nhập cá nhân

            • 01/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực