Công văn 3715/VPCP-KGVX

Công văn 3715/VPCP-KGVX về Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2020” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3715/VPCP-KGVX Đề án Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh công nghệ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3715/VPCP-KGVX
V/v Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2020”

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 1230/TTr-BTTTT ngày 28 tháng 4 năm 2010 về việc phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông vào năm 2020”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp chỉ đạo tiếp thu ý kiến của Thủ tướng, Phó Thủ tướng hoàn chỉnh lại Đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 6 năm 2010.

Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định Đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 6 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tư pháp;
- Đồng chí Đỗ Trung Tá, phái viên của TTg về CNTT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, QHQT, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ    

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3715/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3715/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2010
Ngày hiệu lực02/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3715/VPCP-KGVX Đề án Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh công nghệ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3715/VPCP-KGVX Đề án Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh công nghệ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3715/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành02/06/2010
        Ngày hiệu lực02/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3715/VPCP-KGVX Đề án Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh công nghệ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3715/VPCP-KGVX Đề án Đưa Việt Nam trở thành nước mạnh công nghệ

              • 02/06/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực