Công văn 3717/SXD-QLKTXD

Công văn số 3717/SXD-QLKTXD về triển khai nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008) do Bộ Xây dựng công bố tại Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/3/2009 do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3717/SXD-QLKTXD triển khai nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008)


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3717/SXD-QLKTXD
Về triển khai nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008) do Bộ Xây dựng công bố tại Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/3/2009.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2009

 

Kính gởi :

- Giám đốc các Sở-ban-ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện;
- Các Tổng Công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại công văn số 2022/VP-ĐTMT ngày 30/3/2009 của Văn phòng HĐND và UBND TP về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008) do Bộ Xây dựng ban hành tại Công văn số 292/BXD-VP ngày 03/3/2009 (gọi tắt là công văn 292/BXD-VP) Sở Xây dựng triển khai thực hiện như sau :

- Suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo công bố tại văn bản số 292/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng là tài liệu tham khảo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị nêu trên triển khai nội dung Công văn số 292/BXD-VP của Bộ Xây dựng đến các đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết, nếu vượt thẩm quyền Sở Xây dựng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng để hướng dẫn xử lý, giải quyết.

Đề nghị các đơn vị tham khảo Công văn số 292/BXD-VP của Bộ Xây dựng tại trang Web: http:/www.moc.gov.vn/ của Bộ Xây dựng.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (để báo cáo);
- UBND TP (để báo cáo);
- Ban GĐ Sở XD;
- Tổ CNTT-VPS (để đăng tải trên website SXD);
- Lưu VP, QLKTXD.
TQĐ 5885

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3717/SXD-QLKTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3717/SXD-QLKTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2009
Ngày hiệu lực26/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3717/SXD-QLKTXD

Lược đồ Công văn 3717/SXD-QLKTXD triển khai nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3717/SXD-QLKTXD triển khai nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008)
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3717/SXD-QLKTXD
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hiệp
        Ngày ban hành26/05/2009
        Ngày hiệu lực26/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3717/SXD-QLKTXD triển khai nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008)

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3717/SXD-QLKTXD triển khai nội dung suất vốn đầu tư xây dựng công trình (năm 2008)

             • 26/05/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/05/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực