Công văn 3717/TCHQ-KTTT

Công văn số 3717/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Nội dung toàn văn Công văn 3717/TCHQ-KTTT ân hạn thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3717/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

-Công ty XNK  thiết bị toàn bộ và vật tư kỹ thuật
 (16-18 Tràng Thi – Hà nội)
-Cục hải quan Tp Hải Phòng

Trả lời công văn số 320/XNK5 ngày 04/7/2006 và công văn số 331/KHTC ngày 10/7/2006 về việc ân hạn thuế và công văn số 378/KHTC ngày 7/8/2006 về đề nghị không tính phạt chậm nộp của lô hàng nhập khẩu theo tờ khai số 4346/NK/KD ngày 25/8/2004 của Công ty (số tiền thuế nhập khẩu đã được miễn theo Quyết định số 4105/QĐ-BTC ngày 10/12/2004 của Bộ Tài chính), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR tại Tổng cục Hải quan ngày 14 tháng 8 năm 2006 thì Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và vật tư kỹ thuật không được ân hạn thuế vì Công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai 4346/NKD ngày 25/8/2004 tại Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công (Cục Hải quan TP Hải Phòng) và hiện nay công ty đang nợ quá hạn phạt chậm nộp cũng của tờ khai này.

1. Về đề nghị không tính phạt chậm nộp của Khoản nợ thuế TTĐB

Ngày 27/8/2001, Bộ Tài chính có công văn số 8131 TC/TCT hướng dẫn xử lý miễn phạt chậm nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, theo đó doanh nghiệp có hàng hóa xuất nhập khẩu, nhưng số thuế phải nộp ở khâu xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện được ghi thu, ghi chi qua ngân sách hoặc ngân sách cấp tiền để nộp thuế, nếu doanh nghiệp xuất trình cho cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp nợ thuế giấy báo có hoặc lệnh thu ngân sách do Bộ Tài chính phát hành thì không bị tính tiền phạt chậm nộp.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra, căn cứ hồ sơ nhập khẩu theo tờ khai trên, trường hợp Công ty xuất trình bản gốc (hoặc sao y bản chính) các tài liệu sau đây thì được xem xét miễn tiền phạt chậm nộp:

- Thông tri duyệt dự toán của Bộ Tài chính;

- Uỷ nhiệm chi của Bộ Công an cho Công ty;

- Phiếu hạch toán của Ngân hàng;

- Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước bằng chuyển Khoản.

2. Về đề nghị được ân hạn thuế:

Qua xem xét vụ việc, Tổng cục Hải quan đã hiệu chỉnh số nợ thuế TTĐB thuộc diện "đã từng nợ thuế quá 90 ngày" trên hệ thống QLRR của ngành.

Nếu Công ty đáp ứng được Điểm 1 nêu trên và Điểm 2.2 Mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC thì Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và vật tư kỹ thuật được ân hạn thuế.

3. Về kiến nghị của Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và vật tư kỹ thuật về việc chỉ định một đầu mối thống nhất chịu trách nhiệm giải quyết trong thời hạn cụ thể yêu cầu của doanh nghiệp cần hiệu chỉnh các thông tin không chính xác về doanh nghiệp trên mạng của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan trả lời như sau: Đối với các Khoản nợ hiện thời xuất hiện trên mạng của ngành Hải quan, thẩm quyền giải quyết thuộc về Cục Hải quan địa phương nơi phát sinh nợ. Đối với số nợ thuộc diện "đã từng nợ thuế quá 90 ngày" xuất hiện trên hệ thống QLRR của ngành thì Tổng cục Hải quan chỉ giải quyết khi có xác nhận của Cục Hải quan địa phương nơi phát sinh nợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty XNK Thiết bị toàn bộ và vật tư kỹ thuật, Cục Hải quan TP Hải Phòng biết thực hiện./.Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 


Đặng Thị Bình An

 
 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3717/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3717/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2006
Ngày hiệu lực16/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3717/TCHQ-KTTT ân hạn thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3717/TCHQ-KTTT ân hạn thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3717/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành16/08/2006
        Ngày hiệu lực16/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3717/TCHQ-KTTT ân hạn thuế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3717/TCHQ-KTTT ân hạn thuế

             • 16/08/2006

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/08/2006

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực